close-pop-up.svg

weberfloor 4945 Glassfibernett

weber

Underlag

Legges på ett separasjonssjikt eller isolasjonslag eller direkte på underlaget dersom avrettingsmassen legges med vedheft.

Forbehandling

For flytende konstruksjoner og konstruksjoner uten vedheft, kost og støvsug overflaten. Fjern mørtel etc for å få en jevn overflate. For konstruksjoner med vedheft, følg produktdatabladet for avrettingsmassen som brukes.

Utførelse

weberfloor 4945 Glassfibernett legges enten som et skillelag eller direkte på underlaget dersom det er del av en konstruksjon med vedheft. Påse at nettet ikke har bretter eller folder. Legges med 50 mm overlapp. 

Legg ut på overflaten. Se til at nettet ikke er brettet eller foldet. Nettet legges med 50 mm overlapp. På sementbaserte gulv med heftfasthet > 0.5 N/mm2, samt på tregulv, sponplater eller på ett tynt lag isolasjonsplater brukes nettet med weberfloor 4310 FibreFlow eller weberfloor 4320 FibreFlow Rapid DR.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 90 m² pr 100 m rull.
Materiale 8 mm nett - vevd glassfiber - alkaliresistent