close-pop-up.svg

weberfloor 4955 Trinnlydsmatte

weber

Underlag

Underlaget skal være fritt for støv og organisk materiale. Sørg for at ingen skarpe topper eller seiner finnes, de kan lage lydbrygger gjennom matten. weberfloor 4955 Trinnlydsmatte rulles ut på underlaget og skjøtene tettes med den selvheftende tapen på overlappingsfolien.

Utførelse

Ved utlegging er det viktig å passe på at det ikke blir en spalte mellom lengdene av matten. I en spalte vil avrettingsmassen i etterkant presses mot underlaget og skape en punktering av trinnlydskonstruksjonen. Matten brettes opp langs vegger og vertikale konstruksjoner der det er praktisk mulig. Oppbretten skal være minst like høy som den totale konstruksjonshøyden. Ved rørgjennomføringer og andre vertikale konstruksjoner, der oppbrett ikke er mulig, monteres weber Kantlist. Mellom kantlist og matten tettes det med tape. Tverrgående skjøter mellom mattene tettes med tape. Etter at lydmatten er lagt, skal weberfloor 4945 Glassfiberarmering legges på matten. Avrettingsmasse med minst 25 mm tykkelse pumpes deretter ut på matten. Trinnlydsmatten og avrettingsmasse lager sammen en trinnlydsreduserende gulvkonstruksjon som kan belegges med valgfritt belegg.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.