close-pop-up.svg

weberfloor 740 Universal coating EP

weber

Underlag

Betong og andre sementbaserte underlag. Kan også legges på stål.
For andre typer underlag kontakt Weber for råd.

Underlagets trykkfasthet bør være > 30 N/mm² (MPa) og tverrgående strekkfasthet i overflaten bør være > 1,5 N/mm² (MPa).

Godt å vite før påføring

Optimal vedheft til underlaget for herdeplastbelegg avhenger av nøye planlegging og forberedelser. Betongunderlaget bør av den grunn mekanisk rengjøres i form av f.eks. blastring, sliping eller fresing for å forsikre en tverrgående strekkfasthet i underlaget på > 1,5 N/mm² (MPa).
Restfukt i underlaget må ikke overskride 90% relativ fuktighet. Muligheten for oppstigende fukt må utelukkes permanent.

Forbehandling

Underlaget som skal behandles må være foravrettet, rent og tørt, fritt fra støv, ha tilstrekkelig trykk- og bøyestrekkfasthet, og fritt fra løse
partikler eller overflater. Materialforurensinger som kan redusere vedheften, som for eksempel fett, olje og malingsrester, må fjernes med egnede metoder. Underlaget som skal behandles bør rengjøres mekanisk. Se også produktdatablad for weberfloor 710 Primer EP. Det forbehandlede underlaget må primes nøyaktig, mettes og være fri for porer. Etter priming skal alle porer i underlaget være fylt og overflaten fremstå som tett uten tørre felter, men det kan være vanskelig å beregne underlaget i ht. nødvendig forseglet tilstand, så et skrapsparklingssjikt er anbefalt for å jevne ut underlaget. Hvis underlaget ikke er ordentlig forseglet, kan luftbobler og porer oppstå på grunn av oppstigende luft. Test på et mindre område hvis i tvil.

Blanding

weberfloor 740 Universal coating EP i kombi-bøtte sett leveres i riktig forhåndsoppmålt blandingsforhold. Komponent A har tilstrekkelig volum for hele settet. Hell komponent B (herder) opp i komponent A (harpiks). Ved mindre blandinger enn et fullt sett, bland opp enkeltkomponentene først, og deretter mål opp korrekt mengde av hver komponent. Bland komponent A med komponent B med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min) i minst 2-3 minutter til komponentene er fullstendig blandet, og blandingen er homogen og fri for striper. For å unngå blandingsfeil er det anbefalt å helle harpiks/herder blandingen over i en tom blandebøtte og blande opp igjen. Påse at materialet er grundig blandet langs kanter og i bunnen av blandebøtten. Det anbefales at det kun blandes opp den mengden som kan påføres innenfor brukstiden på produktet. Brukstid maks. 30-35 minutter ved 20°C.

Tilsette tørket kvartssand:
Tilsett etter å ha blandet sammen komponent A og komponent B. Tørket kvartssand i fraksjon 0,1-0,3 mm er passende. Unngå å bruke noe kvartsmel eller sandblandinger. Bland i minst 2-3 minutter til blandingen er homogen og fri for klumper. Mengden som skal tilsettes avhenger av sjikttykkelse, temperatur og sandtype. 1 kg weberfloor 740 kan normalt fylles med opp til 0,7 kg tørket kvartssand. Å tilsette sand er ikke anbefalt for tynnbelegg fordi det reduserer selvutjevnende egenskaper.

Utførelse

Belegg:
Påfør materialet straks etter blanding. Hell materialet ut på underlaget og distribuer det jevnt utover med en nivårake eller v-tannet sparkel i ønsket tykkelse på minst 1 mm. Produktet justeres med optimal luftventilering. For å optimalisere de selvutjevnende egenskapene og fjerne eventuelle luftbobler er det anbefalt å bruke en egnet piggrulle. Piggrulle bør brukes etter ca. 10-20 minutter. Del inn arbeidsområder før arbeidet begynner og jobb alltid "vått-i-vått" for å unngå dobbel påføring og overlapp.

For sandavstrødde belegg, ikke strø av med sand for tidlig. Optimalt tidspunkt er etter ca. 10-30 minutter ved 20°C. Strø av med sand til området er fullstendig dekket. Avstrøing for sent kan forårsake en ujevn overflate og bare flekker kan vise seg senere.

Toppstrøk på sandavstrødde belegg
Løs og ubundet sand fjernes fra overflaten på det tørre og herdede slitesjiktet ved å koste eller støvsuge bort. For en viss sklisikring eller redusert dybde på ruheten må man lettslipe ned toppene på sandkornene noe. Fordel det ferske materialet utover gulvet med gumminal, epoxy fugebrett, nivårake eller v-tannet sparkel, avhengig av ønsket mengde til ønsket overflatestruktur er oppnådd. Sørg for en jevn påføring og unngå ansamling av dammer. Å bruke en nivårake eller v-tann sparkel resulterer i en glatt overflate, mens gumminal eller epoxy fugebrett resulterer i en mer grov overflate.. For en jevn overflate og unngå bare flekker rull over på nytt med en korthåret lofri lakkrulle. Å bruke en rulle til påføring fører til en økt grovhet på overflaten. Merk Jobb alltid "vått-i-vått".

Oppbygging av sjikt:

Glatte tynnbelegg

 •  Påfør et primersjikt med anbefalt Weber epoxyprimer som weberfloor 710, weberfloor 711, weberfloor 712, weberfloor 715. Forbruk ca. 0,3 - 0,4 kg/m² avhengig av underlaget. 
 •  Påfør et skrapsparklingssjikt for et planere underlag, for eksempel med weberfloor 710, weberfloor 715 og weberfloor EP fyllsand 2/1. Blandingsforhold 1 : 0,8 vektdeler, forbruk på blandingen ca. 0,8 - 1,3 kg/m². 
 •  Påfør belegget weberfloor 740 med en v-tannet sparkel på minst 1 mm tykkelse, forbruk 0,8 - 1,5 kg/m². 

Glatt belegg medium sjikt (2 mm) 

 •  Påfør et primersjikt med anbefalt Weber epoxyprimer som weberfloor 710, weberfloor 711, weberfloor 712, weberfloor 715. Forbruk ca. 0,3 - 0,4 kg/m² avhengig av underlaget. 
 •  Påfør et skrapsparklingssjikt for et planere underlag, for eksempel med weberfloor 710, weberfloor 715 og weberfloor EP fyllsand 2/1. Blandingsforhold 1 : 0,8 vektdeler, forbruk på blandingen ca. 0,8 - 1,3 kg/m². 
 •  Påfør belegget weberfloor 740 med en v-tannet sparkel på minst 2 mm tykkelse, forbruk 2,6 - 3,0 kg/m² for ca. 2 mm sjikttykkelse. Belegget kan blandes med tørket kvartssand 0,1 - 0,3 mm opp til 1 : 0,7. 
 •  Valgfritt: Strø av med silisiumkarbid (karborundum), eller fargede flakes dersom mønstret belegg er ønskelig. 
 •  Valgfritt: Forsegl overflaten med en egnet silke-matt eller matt sealer som for eksempel weberfloor 774, weberfloor 777, weberfloor 780 eller weberfloor 782. 

Ensfarget sandavstrødd belegg i ht. OS 8 med sklisikringsgrad R11 

 •  Påfør et primersjikt med anbefalt Weber epoxyprimer som weberfloor 710, weberfloor 711, weberfloor 712, weberfloor 715. Forbruk ca. 0,35 kg/m² avhengig av underlaget. 
 •  Hvis nødvendig, påfør et skrapsparklingssjikt for et planere underlag, for eksempel med weberfloor 710, weberfloor 715 og weberfloor EP fyllsand 2/1. Blandingsforhold 1 : 0,8 vektdeler, forbruk på blandingen ca. 0,8 - 1,3 kg/m². 
 •  Påfør weberfloor 740 som belegg blandet med ca. 15% tørket kvartssand (fraksjon 0,3 - 0,8 mm), forbruk 0,8 kg/m². 
 •  For sklisikringsgrad R11 strø av fullstendig med tørket kvartssand (fraksjon 0,3 - 0,8 mm). 
 •  Etter herding børst eller støvsug bort overskytende sand. 
 •  Påfør weberfloor 740 som toppstrøk med gumminal eller epoxy fugebrett, rull jevnt over med en korthåret lofri lakkrulle i kryssmønster. Forbruk ca. 0,6 - 0,7 kg/m². 
 •  Merk anbefalingene for forbruk ved sklisikringsgradene. 

Del inn arbeidsområder for å unngå dobbel påføring og overlapp. For større områder er det anbefalt å være 2 eller flere personer til å påføre materialet, samt etablere en dedikert blandestasjon. En eller flere personer blander materialet, mens en eller flere personer påfører og distribuerer det ferske materialet ut på gulvet. For påføring er det viktig å holde seg til arbeidsrytmen. Kryssrulling kan ikke utføres for seint. Bruk butte piggsko på store områder med herdeplastunderlag. Jobb alltid "vått-i-vått" og sørg for optimal material distribusjon. Unngå dammer, materialansamlinger og flere ukoordinerte påføringer ellers kan det forekomme uklarheter, utvaskede komponenter og tåkete utseende i overflaten. Bruk kun ruller som er spesielt beregnet for påføring av herdeplastbelegg. Bruk alltid rene sko eller egnet skobeskyttelse når man går inn i området som skal behandles. Dersom intervalltiden mellom to strøk går utover anbefalt påføringsvindu for neste strøk bør overflaten slipes lett med fint sandpapir eller finkornet slipepad før neste strøk påføres. Ta hensyn til anbefalt uttørkingsklima under herding!

Etterbehandling

Belegget må beskyttes mot påkjenninger under byggeperioden og bør tildekkes med egnet materiale avhengig av påkjenningsbelastning.

For belegg som er forseglet med sealer - se produktdatablad for aktuelt produkt.

Vær oppmerksom på

Gulv- og romtemperatur må ikke falle under 10°C og relativ fuktighet må ikke overstige 75%. De foreslåtte omgivelsesforholdene må respekteres også under herdefasen. Forskjellen mellom gulv- og romtemperatur må være mindre enn 3°C så ikke herdingen blir forstyrret. Det vil si, bare påfør weberfloor 740 dersom temperaturen i underlaget ligger minst 3°C over produktets duggpunkt. Hvis en duggpunkt situasjon oppstår kan vedheften forringes, herdingen kan forstyrres og flekker kan oppstå i overflaten.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon med luftombytte både under påføring og herding, da det hvis ikke kan føre til nedsatt reaksjon og herding. Konsekvensen er at overflaten vil variere i glans og hardhet.

Unngå direkte sollys og trekk før og under påføring, og i løpet av de første 7 dagene. Store glassfasader må også tildekkes.

Unngå eksponering for vann og kjemikalier i løpet av de første 7 dagene. Herdetid gjelder for 20°C. Lavere temperatur kan øke, mens høyere temperatur kan redusere herde- og brukstid.
Hvis arbeidsforholdene ikke overholdes, kan avvik i de beskrevne tekniske egenskapene forekomme i sluttproduktet.

Ikke eksponer produktene for varme etter blanding.
Ved behov for oppvarming, unngå å bruke gassfyring eller andre brennere med fossilt brensel da karbondioksiden og vanndampen som dannes kan påvirke resultatet. Bruk derfor bare elektriske varmekilder. Gulvvarme skal være avslått min. 7 dager før påføring og i løpet av de første 7 dagene etter påføring. 

For å fjerne ferskt materialsøl, og rengjøre verktøy og utstyr som er brukt for å påføre weberfloor 740, bruk tynner omgående. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold, se vedlikeholdsinstruks for Webers herdeplastbelegg.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Toppstrøk:  0,550 - 0,900 kg/m² 
Tynnbelegg: 0,8 - 1,5 kg/m²
Standard belegg: 1,3 - 1,5 kg/m² per mm sjikt
Blandingsforhold A:B A : B = 4 : 1 vektdeler / A : B = 100 : 38 volumdeler
Påføringstemperatur Min. 10°C (rom- og gulvtemperatur)
Brukstid 70-90 minutter ved 10°C / 30-35 minutter ved 20°C / 15-20 minutter ved 30°C
Ventetid mellom påføringer Etter herding, men ikke lenger enn 48 timer ved 20°C
Herdetid 24 - 36 timer timer ved 10°C / 14 - 18 timer ved 20°C / 10 - 14 timer ved 30°C
Herdetid før forsiktig belastning 2 - 3 dager for mekanisk belastning ved 20°C
Herdetid før full belastning 7 dager for kjemisk belastning ved 20°C
Konsistens Komponent A: tykk væske / Komponent B: væske
Vedheftstyrke B 1,5
Rivetest for evaluering av heftstyrke: ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Trykkfasthet > 55 N/mm² i ht. EN 196/1
Trykkfasthetklasse Klasse l i ht. DIN EN 1504-2:2004
Bøyestrekkfasthet > 45 N/mm² i ht. DIN EN 196/1
Krymp Lineær svinn: < 0,3 % i ht. DIN EN 1504-2:2004
Brannklasse Bfl-s1 i ht. EN 13501-1
Slitasjemotstand BCA-klasse: AR 0,5 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks
Slitestyrke (Taber test): Vekttap < 3000 mg: 55 mg i ht. ASTM D4060
Slagmotstand: IR7 i ht. DIN EN 13813 for belegg av syntetisk harpiks / Klasse l i ht. DIN EN 1504-2:2004
CO2-permeabilitet: SD > 50 m i ht. DIN EN 1504-2:2004
Kapillær absorpsjon Kapillær vannabsorpsjon og vannpermeabilitet: < 0,1 kg/m²*h0,5 i ht. DIN EN 1504-2:2004
Vanndamppermeabilitet Klasse lll: SD > 50 m i ht. EN ISO 7783
Vannabsorpsjon < 0,2 vekt-% i ht. DIN 53495
Densitet Komponent A + B: 1,42 kg/l i ht. DIN EN ISO 2811-2 (20°C)
Viskositet Komponent A + B: 1800 mPas i ht. DIN EN ISO 3219 (23°C)
CE-merket DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR7 / DIN EN 1504-2: ZA. 1d, ZA. 1f,ZA. 1g
Emisjoner VOC-innhold (flyktige organiske forbindelser):
(EG-Regulation 2004/42)

Maksimum tillatte verdi 500 g/l (2010, ll,j/lb)
Ferdig-til-bruk produkt inneholder < 500 g/l VOC
Farge Komponent A (harpiks): farget / Komponent B (herder): transparent (gulaktig)
Lagring 12 måneder (forseglet i orginalemballasje) - Beskyttes mot frost! 
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10°C og 20°C.
Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig. Gjelder kun for enkeltkomponenter og ikke ferdigblandet produkt.
Forpakning Kombi-bøtte 10 kg.
Komponent A: 6,6 kg i metallspann
Komponent B: 3,4 kg i metallspann
PR-nummer Komponent A: 617553 / Komponent B: 617554