close-pop-up.svg

weberfloor acoustic trinnlydsplate

weber

Godt å vite før påføring

For å minimere risikoen for at kantreisning skal oppstå på avrettingsmassen anbefales det at overflaten primes med weberfloor 4716 Primer utspedd 1:5 (1 del primer : 5 deler vann) dagen efter legging.

Forbehandling

Påse at underlaget er plant og jevnt. Fugesprang og ujevnheter større enn 3 mm tas bort ved eksempelvis forsparkling med weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Før utlegging skal overflaten rengjøres og støvsuges.

Utførelse

weberfloor Acoustic rulles ut på underlaget og skjøtes langsgående med den integrerte skjøtetapen.
Påse at det ikke blir glipper i det lyddempende sjiktet ved skjøtene.

Kantlisten monteres mot faste konstruksjoner og rørgjennomføringer.

Det er ytterst viktig at tettingen er korrekt utført, slik at ingen lekkasje oppstår mellom avrettingen og fasta konstruksjoner. Dette for å unngå forekomst av lydbroer.

Legg ut armeringen.

Påfør avrettingsmasse. Arbeidet skal utføres med hensyn til overhøyder slik at min. 30 mm med weberfloor 140 Nova alternativt weberfloor 120 Reno DR opprettholdes over hele flaten. Avveining skjer gjennom ”brukspunkter” eller gjennom markering mot tilsluttende vegger. Angitte tykkelser gjelder normale boligrom.

Vær oppmerksom på

Under ulike forutsetninger oppnås ulike trinnlydsnivåer. Faktorer som påvirker er bl.a. bjelkelagskonstruksjon, trinnlydsdempende sjikt, etc. Ta kontakt med Weber for nærmere opplysninger for aktuelt tilfelle.

På samtlige vegger og gjennomføringer skal det monteres myk kantlist for å unngå spredning av lyd. weberfloor 4960 Kantlist alternativt weberfloor 4962 Kantlist Lyd kan anvendes i samtlige lydgulvløsninger.

Armering skjer med Weber armeringsnett eller K-131 stålarmeringsnett Ø5 mm, #150 mm.
Armeringen legges på underlaget med ca. en maskeviddes overlapp.
Ved skjøter klippes armeringsstenger bort slik at nettene kan møtes i samme høyde.
Som alternativ i normale boligrom kan også weberfloor 4945 Glassfibernett brukes. weberfloor 4945 legges på underlaget, med min. 50 mm overlapp.

Tenk på at der avrettingsmassen sammen med gulvbelegget danner en skive på det lyddempende weberfloor Acoustic sjiktet. Avgrensning bør skje mellom hvert rom i individuelle leiligheter slik at avrettingsmassen ikke er kontinuerlig under eksempelvis vegger og terskler, og dermed kan lede lyd mellom de ulike rommene.

Avrettingsmassen må alltid avgrenses ved leilighetsskillende vegger og dører slik at lyd ikke kan spres via avrettingsmassen inn i leiligheten.

Miljøinformasjon

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Brannklasse Ikke brennbar
P-merket Ja
Forpakning INNGÅENDE KOMPONENTER I weberfloor Acoustic trinnlydssystem inngår følgende komponenter: - weberfloor Acoustic trinnlydmatte - weberfloor 4960 Kantlist eller weberfloor 4962 Kantlist Lyd i henhold til aktuelle forutsetninger - Stålarmeringsnett K-131, weber armeringsark eller weberfloor 4945 Glassfibernett i henhold til aktuelle forutsetninger - Weber avrettingsmasse i henhold til aktuelle forutsetninger.