close-pop-up.svg

weberfloor hydraseal

weber

Underlag

Sjekk følgende:
Underlaget skal være støvsuget, tørt, rent og fritt for støv, fett eller andre urenheter som kan hindre at weberfloor hydraseal fuktsperre får god vedheft til underlaget.

Tilstrekkelig styrke, bæreevne og stabilitet.
Overflatestrekkfasthet på underlaget skal være minst 1,0 MPa. Løse lag må fjernes mekanisk. Ikke påfør over bevegelsesledd.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres med vann. Merk at tørket fuktalkaliesperre er vanskelig å løse opp. Sørg derfor for raskt å rengjøre arbeidsredskapene før produktet tørker.

Forberedelser

Med hensyn til dannelse av hydrasealfilm og senere for at avrettingsmassen skal herde, må overflatetemperaturen ikke være under +10°C. For best resultat anbefales det at temperaturen i arbeidsrommet ligger mellom +10°C og +25°C.

Blanding

weberfloor hydraseal er ferdigblandet og skal kun røres om før bruk. Må ikke tynnes ut.

Utførelse

weberfloor hydraseal fordeles jevnt over gulvoverflaten. Produktet kan rulles eller sprøytes, men første sjikt skal børstes inn i underlaget. Det skal alltid påføres minst 2 sjikt (tot. 0,25 kg/kvm) og første sjikt skal ha tørket før neste sjikt påføres. Planlegg påføringen slik at arbeidet pr sjikt kan utføres kontinuerlig uten å tørke under påføring. Ved hver påføring skal weberfloor hydraseal alltid rulles i den ene retningen først, og deretter i den andre retningen, såkalt kryssrulling. Produktet rulles med en passende langhåret rull. Etter ca 2 timer (ved +20 °C og 50 % RF) etter påføring av det andre laget, er underlaget klart til å avrettes med weberfloor 110 Fine, 120 Reno, 130 Core, 140 Nova, 150 Dura eller 4031 super flow innen 1 døgn.

Vær oppmerksom på

Hvis avretting skjer mer enn 24 timer etter at weberfloor hydraseal er påført, skal overflaten grunnes med ufortynnet weberfloor 4716 primer.

Bør ikke brukes på overflater med overflødig fuktighet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,15 kg/m2 for første lag og 0,10 kg per m2 for lag 2
Minst 0,25 kg/m² for å oppnå en damptransmisjonsmotstand større enn 2 000 000 s/m.
En boks er nok til ca 48 m2
Ventetid mellom påføringer Ca 15-30 minutter
Tørketid Etter ca. 2 timer (ved +20 °C og 50 % RF) etter siste påføring kan overflaten avrettes med et egnet weberfloor-produkt
Vedheftstyrke >0,5 MPa i konstruksjonen
Densitet ca 1,2 kg/m³
Farge Grønn
Lagring Minst 12 måneder lagret tørt og frostfritt i uåpnet emballasje.
Forpakning 12 liters plastbøtte
40 bøtter per pall