close-pop-up.svg

weberfloor Komfort Rasjonell 35 mm

weber

Underlag

Underlaget må være plant, stabilt og selvbærende, platene krever kontakt med underlaget. Store avvik, svanker eller buler må utbedres/utjevnes for å unngå hulrom under platene. Underlaget må være dimensjonert for den påførte egenvekten som kommer av gulvkonstruksjonen, inklusive avrettingsmassen.

Utførelse

Platene legges ut tett i tett på klargjort underlag. Alle skjøter teipes med weberfloor Taperull Komfort, og alle overganger mot vegger og andre vertikale konstruksjoner/oppstikk monteres med Weber Kantlist og teipes. Når platene dekker hele arealet og alle skjøter og overganger er teipet og tettet, er gulvet klart for montering av vannbåren varmerør. Vannrør monteres med tilpassede kramper og verktøy, i ht. prosjektering. Deretter påføres weberfloor gulvavretting i angitt sjikttykkelse i ht. prosjektering, avhengig av platetykkelse, belastning, lydkrav og andre funksjonskrav.

Vær oppmerksom på

Platene er myke og kan ikke belastes før de er tildekket med gulvavretting. I en ferdig konstruksjon er gulvet også sårbart i forhold til belastning, og bør utføres så sent som mulig i byggeperioden for å unngå skader eller oppsprekking ved overbelastning. Legg ut fordelingsplater, min.12 mm, dersom gulvet skal belastes med høyere laster enn prosjektert brukslast, normalt maks. 200 kg pr punkt (50x50 mm).
Pass på at det benyttes kramper som ikke punkterer lydkonstruksjonen ved at de kommer i kontakt med underlaget under platene. Lengden på krampene må ikke overskride tykkelsen på platen.

Miljøinformasjon

Platene inneholder ingen stoffer på Miljøgiftlisten A20.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Brannklasse Klasse E i ht. EN 13501-1:2010
Varmekonduktivitet 0,045 W/mK
Dynamisk stivhet SD10 - 10 MN/m3
Kompressibilitet og trykkfasthet CP-3 / 20 kN/m² i ht. CS (10) - EN 826