close-pop-up.svg

weberfloor top matt

weber

Underlag

Underlaget (weberfloor 4650 Design Colour) skal være behandlet med weberfloor Top primer. Se eget produktblad. Primeren skal ha tørket innen påføring av weberfloor Top matt.

Godt å vite før påføring

Vi anbefaler å bruke en rull av god kvalitet og som er beregnet for gulvlakk. Ved store flater kan en 400 mm bred rull brukes.

OBS! Ikke dra spannet over gulvet. Det kan gi synlige merker. Løft derfor alltid spannet når det skal flyttes.

Bruk skobeskyttelse.

Forberedelser

weberfloor Top primer skal ha tørket innen weberfloor Top matt påføres. Planlegg arbeidet før start. Se over underlaget så det er fritt for støv, smuss, løse partikler og at det er uten skader.

Forbehandling

Planlegg arbeidet innen utførelse. Se over underlaget sånn att det er fritt fra støv, smuss og andre forurensninger, samt at det er tørt og uten skader.

Utførelse

Materialet skal rulles ut på overflaten. 2 strøk skal alltid utføres, og første strøk skal ha tørket innen neste strøk påbegynnes. Planlegg påføringen slik at arbeidet kan gjennomføres fortløpende for å unngå radskjøter. Da materialet inneholder tilsatsstoffer som kan ha sunket ned i spannet, er det viktig å vispe opp materialet innen påføring. Bruk en lavhastighets blandedrill med visp, og bland godt mot spannets bunn og kanter i 2 minutter.

Ved påføring skal weberfloor Top matt alltid først fordeles/rulles i en retning og deretter kryssrulles i motsatt retning, såkalt dobbelrulling. Hold liv i skjøten og unngå at den tørker innen neste rad er påført.

Vær oppmerksom på

Innen våtrengjøring eller tildekning av overflatebehandlingen kan skje, skal weberfloor Top matt ha vært påført og herdet i minst 48 timer ved 20°C og 50% RF. Etter at overflaten har blitt tildekket, får ikke vann bli stående under tildekningen.

Eksempel på type tildekning:
Fiberduk + dekkepapp ved gangtrafikk
Fiberduk + finerplater ved annen trafikk

Sikkerhetsforskrifter

Unngå hudkontakt og sprut i øynene. For beskyttelsesutstyr og øvrige sikkerhetsforskrifter, se sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 0,15 ltr pr m²
Påføringstemperatur +10°C - +25°C (gjelder både Top matt og gulvoverflate)
Tørketid 2-3 timer ved 20°C og 50% RF. Ved høyere temperatur og lavere RF reduseres tørketiden, lavere temperatur og høyere RF forlenger tørketiden.
pH i herdet materiale 7-8
Viskositet Lett tixotrop
Lagring 12 måneder i ubrutt forpakning i tørre og varme rom, fra +5 til +25 °C.
Forpakning Spann á 4 kg
54 spann pr pall