close-pop-up.svg

weberfloor top primer

weber

Underlag

Bjelkelaget skal være uttørket. weberfloor 4650 Design Colour skal ha tørket i minst 24 timer ved et optimalt uttørkingsklima på 20°C og en RF på maks. 50% innen påføring av materialet kan skje. Ved dårligere uttørkingsklima forlenges tiden innen påføring kan skje.

weberfloor 4650 Design Colour skal ikke gås inn på innen overflatebehandling er påført.

Godt å vite før påføring

Skobeskyttelse skal alltid brukes når det skal gås på et ikke-ferdigbehandlet gulv.

OBS! Ikke dra spannet over gulvet. Det kan gi synlige merker i det ikke-ferdigbehandlede gulvet. Løft derfor alltid spannet når det skal flyttes.

Forbehandling

Planlegg arbeidet innen utførelse. Se over underlaget sånn att det er fritt fra støv, smuss og andre forurensninger, samt at det er tørt og uten skader.

Utførelse

Da materialet inneholder tilsatsstoffer som kan ha sunket ned i spannet, er det viktig å vispe opp materialet innen påføring. Bruk en lavhastighets blandedrill med visp, og bland godt mot spannets bunn og kanter i 2 minutter. Materialet sprayes eller helles ut på gulvet og fordeles umiddelbart med mopp eller gumminal med pels. Spray eller hell ikke ut mer materiale om gangen enn hva som kan fordeles umiddelbart. Fordel materialet jevnt utover overflaten så ingen dammer oppstår. Alternativt kan rull anvendes. Ved påføring med rull skal weberfloor Top matt ikke sprayes/helles ut på gulvet, og skal alltid først fordeles/rulles i en retning og deretter kryssrulles i motsatt retningen, såkalt dobbelrulling. Hold liv i skjøten og unngå at den tørker innen neste rad er påført.

Vær oppmerksom på

Innen våtrengjøring eller tildekning av overflatebehandlingen kan skje, skal weberfloor Top matt ha vært påført og herdet i minst 48 timer ved 20°C og 50% RF. Etter at overflaten har blitt tildekket, får ikke vann bli stående under tildekningen.

Eksempel på type tildekning:
Fiberduk + dekkepapp ved gangtrafikk
Fiberduk + finerplater ved annen trafikk

Sikkerhetsforskrifter

Unngå hudkontakt og sprut i øynene. For beskyttelsesutstyr og øvrige sikkerhetsforskrifter, se sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 0,07 liter/m2
Påføringstemperatur +10°C - +25°C (gjelder både Top primer og gulvoverflate)
Tørketid 2-3 timer ved 20°C og 50% RF. Ved høyere temperatur og lavere RF reduseres tørketiden, lavere temperatur og høyere RF forlenger tørketiden.
pH i herdet materiale 7-8
Vekt 1,0 kg/liter
Viskositet Lignende vann
Lagring 12 måneder i ubrutt forpakning i tørre og varme rom, fra +5 til +25 °C.
Forpakning 5 kg spann 
54 spann pr. pall