close-pop-up.svg

webermix M10 murmørtel

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft.

Blanding

webermix M10 blandes maskinelt 3-8 minutter med 3-3,8 liter vann pr. 25 kg. Dette gir ca. 14 liter ferdig mørtel.

Utførelse

MURING 
For å oppnå best mulig resultat: 
- Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid 
- Bruk stiv konsistens på mørtelen 
- Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten 
- Mure med fylte fuger 
- Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet 
- Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr 
- Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene 


PUSSING 
Ved pussing bør sugende underlag forvannes. Til underlag av betong og tegl kostes webermix M10 på i 1-3 mm sjikt og kostes deretter grovt ut.

Etterbehandling

Ettervanning av herdet pussjikt vil øke fastheten. Nypussedeflater må beskyttes mot regnvær og sterkt solskinn.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg pr. m² pr. mm
NF: ca 70 kg/m²
Kornstørrelse 0-2 mm
Maksimum sjikttykkelse Maks. 20 mm/påslag
Vannbehov 3-3,8 liter pr. 25 kg
2-15 %
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Begynner å herde Etter ca. 4 timer ved +20°C
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthetklasse Klasse M10 i ht NS-EN 998-2
Trykkfasthet 28 døgn > 10 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 3,2 MPa
Brannklasse A 1 NS-EN 13501-1
Frostbestandig Ja
Luftinnhold 14-20 %
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker påinnplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet,må brukes omgående.
PR-nummer 15578