close-pop-up.svg

weberpas effecto

weber

Forbehandling

Før påføring av weberpas Effecto må overflaten være påført et jevnt lag av weberpas sluttpuss. Påføres umiddelbart etter sluttpussing. Underlaget må fortsatt være fuktig før påføring av produktet.

Utførelse

weberpas Effecto sprayes på ved hjelp av en luftdrevet sprøytepistol på det våte underlaget. Intensiteten av den ønskede effekten er avhengig av dysediameteren som brukes og mengde som påføres. Sprøytepistolen må være på konstant trykk og produktet påføres med en jevn bevegelse for å oppnå et jevnt resultat. Det anbefales å lage et testområde før hele flaten behandles.

Vær oppmerksom på

Laveste brukstemperatur: +5°C i lufttemperatur og i underlaget.
Unngå direkte eksponering mot regn og direkte sollys.
I sterk vind bør overflaten beskyttes for å unngå skjolder.

Sikkerhetsforskrifter

Det anbefales å bruke hansker, briller og støvmaske ved påføring. weberpas Effecto inneholder ingen helsefarlige stoffer.

Kvalitetskontroll

weberpas Effecto er underlagt kontinuerlig kvalitetskontroll (egenkontroll)

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruket avhenger av den ønskede intensitet av effekten. 8 kg er nok til ca 120 kvm.
Sammensetning Rent naturlig glimmer
Forpakning Plastspann 8 kg