close-pop-up.svg

weberprim 801

weber

Godt å vite før påføring

Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Ikke herdet materiale kan tas bort med vann. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Utførelse

Kalkmaling og krittete underlag egner seg ikke. Limmaling og svakere bindemiddeloverflater vaskes bort og skal tørke før behandling. Underlaget skal være tørt, rent og fast, samt fritt for olje, fett eller støv. Påfør primeren jevnt og til metning med pensel, rull eller sprøyte. Ved sterkt sugende underlag kan ytterligere behandling utføres etter 1-3 timer. Et fuktig miljø forlenger tørketiden. Arbeid utendørs må ikke skje ved regn eller risiko for regn i tørketiden.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 150-250 ml/m² avhengig av underlagets sugeevne
Påføringstemperatur Minst +5°C
Tørketid Overflatetørr etter 1-3 timer.
Konsistens Flytende
Sammensetning Akryldispersjon
Densitet 1,0 kg/dm³
Farge Fargeløs og rød
Lagring 12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.