close-pop-up.svg

weberprim 803 primer

weber

Underlag

Underlaget må være fast, tørt og fritt for olje, fett, støv og andre heftreduserende stoffer.

Godt å vite før påføring

Verktøy/utstyr rengjøres med vann i fersk tilstand.

Utførelse

Før bruk omrøres primeren. Man må påse at weberprim 803 blir påført jevnt i en tynn film. Unngå materialansamlinger i fordypninger i underlaget, samt i fugene i flisebelegg. Etter at primerfilmen er tørket ut til en klar film (etter ca. 1 til 4 timer), kan etterfølgende arbeider starte. Påføring av lim må foretas innen 2 dager, ellers må det primes på nytt.

Påføres med rulle eller pensel.

Etterbehandling

Utluftingstid etter påføring: 4 timer til max. 48 timer

Vær oppmerksom på

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad, samt ved symbolmerking på emballasjen, må iakttas. Med dette datablad utgår alle tidligere angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss retten til produktendringer som har betydning for produktets kvalitet. Angivelser ut over rammen i dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 100 g/m2 alt etter sugeevne i underlaget. 
Egenvekt er ca. 1,15 kg/dm3
Nødvendig strøk: 1
Påføringstemperatur Luft og objekttemperatur under påføringen: + 10°C til + 40°C
Konsistens Male eller rullekonsistens. Konsistensområde: ca 200 MPa s.
Farge Lys rød
Lagring Tørt og frostfritt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.