close-pop-up.svg

weberprim 804

weber

Underlag

Underlaget må være fast, tørt og fritt for olje, fett, støv og andre heftreduserende stoffer.

Godt å vite før påføring

Sørg for at vannoppløselige rester fra gulvlim fjernes.
Det påførte primerstrøket må beskyttes mot forurensning og fuktighet.
Alle egenskaper er basert på en temperatur på +23°C uten trekk og en relativ fuktighet på 50%.
Høyere temperaturer og lavere fuktighet øker uttørking, mens lavere temperaturer og høyere fuktighet forsinker uttørking.

Forbehandling

Underlaget skal være holdfast, tørt og fritt for støv, fritt for olje og fett, og andre urenheter som kan redusere vedheften. Løse partikler og malingsrester må fjernes forsiktig. Kalkmaling, kalkholdige belegg- og løse partikler må fjernes, og overflatene må være fritt for støv. I mangel av anbefalte instruksjoner fra leverandør, må overflater av kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser slipes og støvsuges før påføring. Forsikre deg om at underlaget er tilstrekkelig rengjort før arbeidet påbegynnes.

Blanding

Før bruk må primeren omrøres grundig med en elektrisk drill på lav hastighet (200-400 o/min). Påse at materialet er omrørt grundig langs kanter og i bunnen av spannet.

Utførelse

Påfør primeren ufortynnet med pensel, kost eller rulle. Påse at primeren blir påført i en tynn film og med full dekning i tverrgående bevegelser. Unngå materialansamlinger i fordypninger i underlaget, samt i fugene i flisbelegginger.
For å sikre en optimal beskyttende effekt for fuktømfintlige underlag, påføres et nytt strøk etter at det første har tørket.
Etter at primeren er tørket ut og dannet en fast film (ca. 1 time eller etter at den er gangbar), kan videre arbeider påbegynnes, avhengig av temperatur og fuktighet.

Påføring av avrettingsmasse eller flislim må gjøres innen 48 timer, ellers må det primes på nytt.
Rengjør verktøy og utstyr som er brukt for å blande og påføre weberprim 804 med vann umiddelbart etter bruk.

Vær oppmerksom på

Primersjiktet erstatter ikke vanntetting i heftlaget.
For utendørs bruk og på våte arealer, benytt den kun sammen med egnet vanntettingssjikt (for eksempel webertec Superflex D2). Skal ikke brukes på arealer som står konstant under vann. 

Kvalitetskontroll

weberprim 804 er underlagt konstant kvalitetskontroll via selvovervåking.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 150 - 200 g/m² pr. strøk og avhengig av underlagets absorpsjon.
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Tørketid Tørketid etter påføring fra 1 time til maks. 48 timer
Materiale Polymerdispersjon, mineralske fyllstoffer, tilsetningsstoffer
Densitet Ca. 135 g/cm³
Tørrstoffinnhold (volumdel) Ca. 62%
Farge Hvit
Lagring 12 måneder (forseglet i originalemballasje) - Beskyttes mot frost!
Lagre i tørre og frostfri rom. Ideell lagringstemperatur er mellom 10 - 20°C. Materialet skal før bruk oppbevares i egnet påføringstemperatur. Sett tilbake lokket på åpne spann og forsegl tett, og bruk materialet så fort som mulig.
Forpakning 5 kg plastspann
60 spann pr. pall
PR-nummer Ikke deklareringspliktig pga. produktet er ikke merkepliktig.