close-pop-up.svg

weberset 854 universal flislim

weber

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget.
weberset 854 Universal flislim kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, gipsplater, fliser, overflater tettet med webertec 822, webertec 824 og weber Superflex D2, eller andre stabile, ikke vannabsorberende underlag. Påse at underlagets krav til jevnhet og stivhet samsvarer med evt. krav før liming iverksettes. 
Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info. 
Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Blanding

Til 20 kg pulver skal det benyttes 9,2-10,65 liter vann. Bland weberset 854 i et rent blandekar med den angitte vannmengden. Hell vannet i blandekaret før pulver tilsettes. Blandes med drill og visp i ca. 3 min. Massen blandes til man oppnår en homogen klumpfri masse. Blandingen trenger ikke å ”hvile” og blandes opp igjen før den benyttes. Husk å ikke blande opp mer limmasse enn det som kan brukes på ca. 3 timer. Om nødvendig kan blandingen gis ytterligere omrøring, men det må da ikke tilsettes mer vann.

Utførelse

Påfør først weberset 854 med tannsparkelens glatte side. Dra så limet ut med den tannede siden. Pass på å holde tannsparkelen i en 45-60 graders vinkel med underlaget. Sjekk alltid om limet har begynt å skinnherde ved å trykke f.eks. en finger ned i limet. Limet skal være klebrig og ”feste” seg til fingeren. Skinnherdet lim skal fjernes helt og nytt, ferskt lim påføres på nytt. Flisene trykkes ned i limet med en samtidig lett roterende bevegelse. Grad av limdekning avhenger av forventet belastning. Liming utendørs og på flater med tung belastning, skal det limes med full limdekning. Påse underveis i arbeidet at grad av limdekning oppnås. Dette gjøres ved å løfte opp enkeltfliser og sjekke limdekningen. Naturstein må skrapsparkles på undersiden før de legges/settes i utlagt lim. Limrester fjernes med en lett fuktet svamp under arbeidets gang. Fuging kan starte etter ca. 24 timer (gitt +20oC og RF > 65%). Merk at ved lavere temperaturer vil herdingen av limet ta lengre tid, mens herdetiden kortes ned ved høyere temperaturer.

Vær oppmerksom på

På underlag med lav trykkfasthet (gipspuss, porebetong o.l.) må ikke limsjiktets tykkelse overskride 3 mm. 
Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene kan limets åpnings og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene. 
Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel: 
- 6 mm; ca. 1,3 kg 
- 8 mm; ca. 2,0 kg 
- 10 mm; ca. 3,0 kg
Vannbehov 9,2-10,65 ltr/20kg
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 3 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid Bearbeidingstid utkammet: ca. 30 min. (ved +20°C og RF 65%).
Herdetid før fuging Fugbar etter ca. 24 timer.
Herdetid før gangtrafikk ca. 24 timer
Herdetid før full belastning ca. 3 døgn (ved + 20 °C og RF 65%).
Farge Hvit
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning Papirsekk á 20 kg
PR-nummer 92687