close-pop-up.svg

weberset 860 F flytlim

weber

Godt å vite før påføring

Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. I herdet tilstand må limrester fjernes mekanisk.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bærekraftig, formstabilt, tørt og fritt for støv, smuss, fett og løse deler. Mineralske og gipsholdige underlag samt anhydritunderlag (slipes) grunnes med weberprim 801 primer. Gipspuss rues opp. Gamle keramiske belegninger grunnrenses, gammel støpeasfalt rues opp mekanisk og grunnes med weberset 803. Ny støpeasfalt, som ikke er sandstrødd, grunnes med weberset 803. Avsmittende malinger og faste lakk og plastmalinger skal fjernes. Betong bør være min. 2 mnd gammel.

Blanding

weberset 860 F blandes med vann i en ren bøtte til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen stå og hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 6,5 - 7 l vann pr. 25 kg weberset 860 F. Delmengder blandes i forholdet ca 1 del vann til 2,5 deler pulver. Bland ikke mer enn det kan bli brukt på 45 minutter.

Utførelse

I lett flytende konsistens helles flytlimet ut på underlaget. Trekk deretter igjennom med en tannsparkel (størrelse avpasset etter flisstørrelsen). Flytlimet skal være klebrig når flisene legges. Flisene trykkes og vris på plass, så det oppnåes full dekning under flisene. Ved ikke flytende tilstand trekkes et lag med tannsparkelens glatte side over underlaget for så å dra den tannete siden igjennom limet. Ferske limrester fjernes med vann. Fuging kan utføres etter ca 3 timer med webercolor 870, webercolor 872 og webercolor 877. Elastiske fuger utføres med webercolor 881.

Vær oppmerksom på

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim. 
Bruks- og herdetider er basert på temperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 65%. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget. 
Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 6 mm tannet brett: ca 2,1 kg/m²
Minimum sjikttykkelse 2 mm
Maksimum sjikttykkelse 10 mm
Påføringstemperatur Min. + 5°C, maks + 30°C
Brukstid Bearbeidingstid ved + 20°C: Ca. 45 minutter. Bearbeidingstid ferdig utkammet: Ca. 30 minutter.
Herdetid Limets herdetid påvirkes av forhold i underlag og omgivelser. Kaldt/varmt vær vil hhv forlenge/forkorte herdetiden.
Sammensetning Sement, kunststoffer, kvarts, fyllstoffer
Trykkfasthet 28 døgn 28 N/mm²
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Ca 7 N/mm²
Densitet Ca 1,2 kg/dm³
Farge Grå
Lagring Minst 6 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet, original forpakning.
PR-nummer 92690