close-pop-up.svg

webersys 838 klinkerrens

weber

Underlag

Fliser, klinker, porcellanato, glass, mosaikk eller andre typer plater som ikke er ømfiendtlige for syrer.

Forbehandling

La fugemassen herde ordentlig. Fugene skal fuktes med vann slik at fugene ikke skal suge til seg klinkerrens.

Utførelse

Påfør webersys 838 med svamp eller børste og la den virke i noen minutter. Bearbeid flisene med skurebørste eller skureblokk. Gjenta behandlingen ved behov. Skyll rent med vann.

Vær oppmerksom på

Bruk gummihansker og beskyttelsesbriller. Må ikke brukes på marmor og fliser med håndmalte motiv eller gull og platinadekorer. Vær forsiktig ved bruk på keramiske fliser som har et høyt vannopptak, da dette kan føre til skjolder på flisene. Inneholder fosforsyre 5-10 %. Produktet er bruksferdig i forpakningen. 
På grunn av mange typer fliser og ulike kvaliteter som finnes på markedet idag, anbefaler vi å rådføre seg med flisleverandøren før rensevæsken kan benytter. For sikkerhetsskyld, prøv på en liten test flate for å finne ut om produktet påvirker flisen på en negativ måte

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 0,1 - 0,4 liter/m²
Lagring Holdbar i 24 måneder ved frostfri lagring i lukket beholder.
PR-nummer 19690