close-pop-up.svg

webersys 840 klinkerolje

weber

Forbehandling

Flisene skal være rene og tørre. Fugene skal være gjennomherdede. Rengjøring ved kraftig nedsmussing eller ved gjennstående sementfilm etter fuging kan skje med webersys 838.

Blanding

Produktet er ferdigblandet og klart til bruk.

Utførelse

Påfør webersys 840 med rull, pensel, eller en fille som ikke loer. Arbeid i forskjellige retninger for å få en jevn fordeling av oljen over fliser og fuger. Tørk bort overflødig olje. La overflaten tørke. Ved behov kan behandlingen gjentas.

Vær oppmerksom på

Sørg for god luftsirkulasjon. Bruk beskyttelseshansker.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,05 -0,2 liter/ m².
Lagring Holdbar i 24 måneder ved frostfri lagring i lukket beholder.
PR-nummer 50258