close-pop-up.svg

webertec 824 Smøremembran

weber

Godt å vite før påføring

Arbeidsredskapene rengjøres i vann direkte etter bruk. Ikke herdet materiale kan tas bort med vann. Herdet materiale kan kun løsnes mekanisk.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bærekraftig, formstabilt og fritt for støv, smuss, olje, fett og løse deler. Som passende olje og fettløsemiddel anbefaler vi webersys 894. Krittlignende, såvel som harde lakk og dispersionsstrykninger skal fjernes mekanisk og overflaten grunnes med weberprim 801. Sterkt sugende underlag skal grunnes med weberprim 801.

Blanding

webertec 824 blandes med vann, i en ren bøtte, til en klumpfri masse (ca. 3 minutter). La massen hvile i ca. 5 minutter før den til slutt røres opp igjen. Blandingsforhold: 5-5, 4 liter vann pr. 20 kg sekk. Bland med en drill med visp (max. 500 omdreininger/min).

Utførelse

Påføring av smøremembranen skal utføres i minimum to operasjoner, heldekkende hver gang, og skjer med murekost eller stålsparkel. Ferdig sjikttykkelse skal være tilstrekkelig for å tåle forventet vanntrykkpåkjenning. For bassenger anbefales en tredje påføring. Den andre og tredje påleggingen skjer når første sjikt er tilstrekkelig herdet (NB! Tidligst etter ca. 10 timer ved + 20°C). Sørg for at første sjikt ikke på noen måte skades under og etter utherding. For å sikre tilfredsstillende uttørking, samt redusere faren for at riss og krakeleringer opstår i sjiktet under herding, bør det ikke påføres mer enn 1,5kg/m2 pr. sjikt. webertec 824 må ikke benyttes på frossent underlag, ved frost, eller høy temperatur (over +30°C i underlaget). Bearbedingstid ved +20°C 1,5 –2 timer. Antall strøk: Minst 2. For å unngå porer i membranen bør det påføres et tynt skraplag først.

Etterbehandling

Flissetting/legging etter 20 timer 
Mekanisk belasting etter 3 dager 
Vanntrykk/belastning etter 7 dager

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm sjikttykkelse. En 20 kg sekk gir ca 13-14 liter ferdig masse.
Forbruk/m³: Flater utsatt for vannsprut ca. 2,8 kg = 2 mm. Ved vanntrykk ca. 4,2 kg = 3 mm.
Anbefalt tykkelse 2-3 mm
Påføringstemperatur min. +5°C, max.+30°C
Tørketid Det ferske membransjiktet skal beskyttes mot sol, frost og regn i min. tre dager. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å tildekke den nylagte overflaten med plastfolie. Etter ca. 24 timer, ved 20°C og 65% luftfuktighet, har webertec 824 oppnådd god fasthet og toleransestabilitet, og kan belegges med f. eks keramiske fliser o.l
Sammensetning Sement, gips, kvartssand
Densitet 1,1 kg/dm³ (pulver) 1,58 kg/dm³ (ferdig masse)
Farge Grå
Lagring 12 måneder ved tørre og kjølige forhold i uåpnet forpakning.
Sertifikat CE, M1
PR-nummer 75273