close-pop-up.svg

webertec 826 folie/duk

weber

Underlag

Egnet underlag betong, oppvarmet støp, betong, støbeasfalt (innv.) fliser. Ujevne underlag i innvendige områder avrettes med weber.floor gulvavrettingsmasse, utvendige områder med Weber Støpemørtel bad eller B 20 eller Weber Vetonit 4400 for tynnere sjikt.

Ved altaner og fuktig belastede flater skal underlaget ha et tilstrekkelig fall, den eksisterende keramiske belegning skal være tilstrekkelig bæredyktig. Flisbelegg med dårlig heft fjernes. Riss i underlaget injiseres med epoxy.

Utførelse

PRIMING 
Sandete, mineralske underlag primes med weberfloor 4716 eller weberprim 801. 

På gamle flislagte flater påføres weberprim 803. Gamle eller oppruede støpeasfaltunderlag rues opp mekanisk og primes med weberprim 803. 

Nye støpeasfaltunderlag, som ikke er strødd med kvartssand, skal også primes med weberprim 803 (innvendig anvendelse). På avstivet trebjelkelag med sponplater påføres weberprim 803. Liming av vanntettings- og avkoblingsduken webertec 826 (blå side opp) limes med weberset 860 F fortrinnsvis i avrenningsretiningen på det primede underlaget, maks. 6 mm tanning. 

Unngå luftblærer under duken, det underste sorte overflatebelegget skal være 100% dekket med lim. Duken skal limes jevnt til underlaget uten overlapp og føres til kantavslutninger ved altaner. Overhold 10 mm avstand til andre bygningsdeler. Sammenliming av skjøter med webertec 826 DB 120 Gummibåndet limes med weberset 860 F over skjøter og overganger. 

KANTAVSLUTNINGER 
Kantavslutningsprofiler, feks Watec Fin FA, Fa. Gutjahr, sammendybles og sparkles med weberset 860 F. webertec 826 vanntettings-/og avkoblingsduk påføres til kantavslutningsprofilen og limes til underlget med weberset 860 F. Beslag i zink eller kobber avfettes og smøres med webertec 827 S og sandstrøs i fersk tilstand. Når epoxyen har herdet, fjernes overskytende kvartssand før webertec 826 limes med weberset 860 F. 

VEGGTILSLUTNINGER 
I overgang mot vegg limes webertec 828 gummibånd eller webertec 826 DB 120 med weberset 860 F. 

BEVEGELSESFUGER 
Ved bevegelsesfuger limes webertec 828 gummibånd med weberset 860 F. 

GULVSLUK 
Ved sluk med klemring limes webertec 826 helt til sluk kanten. La duken få herde før klemring festes. Smør tynt på med weberset 860 F på kanten før klemringen skrus til.

LIMING AV KERAMISKE FLISER 
Keramiske belegninger limes med flytlim weberset 860 F med 100% dekning. For å få en god lastfordeling anbefales det å bruke fliser større enn 15 x 15 cm og maks 40 x 40cm. Eksisterende bevegelsesfuger skal avsettes i utlegging av duken og flisene.

FUGING 
Etter liming av fliser og plater fuges flatene tidligst etter 3 timer med webercolor 877 eller webercolor rapid. Bevegelses- og tilslutningsfuger utføres med langtidselastisk silikon, webercolor silikon.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale Basis/art polyethylenfolie med polypropylen overflate
Farge Blå
Lagring Oppbevaringen skal skje tørt og stående, ikke i det fri.
Forpakning 15 meter rull