close-pop-up.svg

webertec 828 DB 75 gummibånd

weber

Vær oppmerksom på

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våre produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige.

Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Bestandig mot saltløsninger og alkaliske løsninger, samt fortynnede syre- og lutløsninger. Ikke bestandig mot mineralolje, bensin, kraftstoff og aromater som Toluol.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Temperaturbestandighet ca -30 til 90°C
Farge Gul
Lagring Oppbevares tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.
Forpakning 10 og 50 meter ruller leveres i egen eske.