close-pop-up.svg

webertec 977 Fugemasse

weber

Forbehandling

Fugekantene må være faste, tørre, klebrige, olje og fettfrie. Glatte, polerte, støvete, bitumen og ru overflater må sandblåses eller rengjøres på andre måter for å oppnå en ren og klebrig overflate. Bakfyllingsmateriale av en rundprofil skal benyttes.

Blanding

Ved bruk av 2-komponent reaksjonsharpiks, er kvaliteten på produktet nøyaktig tilpasset I komponentene A og B I produksjonsfabrikken. På grunn av dette bør det unngås å blande delblandinger. Tøm komponent B i beholderen med komponent A for å få et klart-til-bruk produkt. Ved bruk av slike ferdig tilpassede spann, slå hull i det øverste spannet med komponent B slik at dette renner ned i spannet med komponent A. Dette kan gjøres med en skrutrekker. Bland så begge komponentene i det nederste spannet med en elektrisk drill påsatt en blandevisp. For eksempel blandevisp nr 1 eller 2 (avhengig størrelsen på settet). Vær nøyaktig med å få blandet massen i bunn og vegger i spannet.
Blandetid: minst 2 minutt. En homogen masse med jevn farge uten slør skal oppnås. Hell de blandede komponentene I hverandre og tøm spannene. Bland en gang til i et minutt. Ved delblandinger må blandeforholdet på emballasjen I vektandel følges nøye.

Utførelse

webertec 977 helles direkte fra blandespannet i fugene, mens primeren fortsatt er klistrete. Fugebredden og dybden må være lik.

Verktøy kan rengjøres med tynner i fersk tilstand.

Vær oppmerksom på

Retningslinjer for uhell- og helseskader som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad og emballasjens merking er å iaktta. Ved anvendelse av Plastikol TKS som fuger på bensinstasjoner, er utførelsesanvisningen "Tetting/Fuging på bensinstasjoner" å iaktta.
Den riktige, og derved den suksessfulle anvendelse og utførelse med våre produkter underligger ikke vår kontroll. En garanti kan derfor bare gis ut fra våre kunnskaper om produktet og innenfor rammen av våre salgs og leveringsbetingelser og omfatter ikke utførelsen. Med dette datablad utgår alle tidligere tekniske angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss rett til produktendringer som har betydning for produktets tekniske kvalitet. Angivelser ut over dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 1.2 kg/dm3
Påføringstemperatur + 10 °C opp til + 35 °C (luft- og objekttemperatur)
Flammepunkt > + 100 °C
Temperaturbestandighet Fuktig: ca. + 80 °C,Tørr: ca. + 110 °C
Brukstid Ca 2 timer
Herdetid ca 24 til 30 timer
Konsistens Flytende
Sammensetning Hydrokarbon, polyuretan
Elastisitet Praktisk elastisitet ± 10%
Tørrstoffinnhold (volumdel) 100%
Farge Svart
Lagring Lagres tørt og frostfritt i original lukket emballasje i minst 12 måneder.
PR-nummer Komp. B: 92980, Komp. A er ikke merkepliktig.