close-pop-up.svg

webertec fiberstrip

weber

Vær oppmerksom på

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale Polypropenfilt
Strekkadhesjonsstyrke Bruddtøyning på langs ca 38%. Bruddtøyning på tvers ca 42%.
Farge Hvit
Lagring Oppbevaringen skal skje tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevaring i riktig omgivelser, minst 12 måneders holdbarhetstid.
Forpakning Rull, NOBBnr 60028490, varenr. 5200918839