close-pop-up.svg

webertec Fuktsperre

weber

Underlag

Betong eldre enn 2 måneder, lettbetong, Leca eller murverk pusset / sparklet med sementbasert puss, godkjent gipspuss, mineralsk bundet sparkel eller formstabile våtromsplater og gipsplater.

Forbehandling

Underlaget skal være dokumentert godkjent som underlag for keramiske fliser. Underlaget skal oppfylle toleransekrav etter NS 3420. Underlaget skal 
være rent, tørt, jevnt samt uten sprekker og annet som kan innvirke negativt på vedheften. Relativ fuktigheten i underlaget får ikke overstige 85%. 

Ved vannbåren varme med rør i betonggulv/dekke (nystøpt), skal varmen være påkoblet minst 1 måned før påføring av fuktsperre og membran. Før påføring av fuktsperre og membran skal gulvvarmen skrus ned slik at gulvtemperaturen ikke overstiger 20°C. Produktet skal omrøres (ikke ristes) før bruk.

Blanding

Produktet anvendes konsentrert.

Utførelse

Rør om før bruk. Deretter påføres webertec Fuktsperre med rull eller pensel etter aktuell monteringsanvisning for Weber våtromssystem.

Vær oppmerksom på

Les alltid igjennom våre monteringsanvisninger samt emballasjetekst og produktdatablad før bruk av produktet. Brukeren skal kunne dokumentere at aktuelt produktblad er fulgt. Våtromsarbeid skal alltid utføres forskriftsmessig etter gjeldende normer. Angitte tørke og herdetider gjelder ved +20°C og 50% RF, ved lavere temperatur og/eller høy RF forlenges tidene. 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Minst 0,25 kg/m² for å få en vanndampstetthet større enn: 1 000 000 s/m, (ca Sd verdi: 27m) 
Minst 0,15 kg/m² for å få en vanndampstetthet større enn: 250 000 s/m, (ca Sd verdi: 6,7m)
Tørketid Minst 40 min
Vedheftstyrke > 0,5 MPa i konstruksjonen
Vanndamppermeabilitet Vanndampstetthet: Målingene er utført i ht BBR08 6:5331 mellom 75% og 100% RF.
Densitet ca 1,2 kg/m³
Lagring Tørt og frostfritt. Lagringstid i uåpnet forpakning minst 12 måneder.