close-pop-up.svg

webertec rørmansjetter

weber

Vær oppmerksom på

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale Kjerrne av PU-folie. Overside av polypropenfilt
Strekkfasthet Lengderetning ca 71%, bredderetning ca 77%
Vanndamp diffusjonsmotstand Større enn 1 000 000 s/m målt mellom 75 til 100% relativ fuktighet
Farge Blå
Lagring Skal oppbevares tørt og stående, ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.
Forpakning Esker à 25 stk.
10-16 mm, NOBBnr 60028488, varenr. 5200918827
18-34 mm, NOBBnr 60028479, varenr. 5200918828
32-44 mm, NOBBnr 60028484, varenr. 5200918829
45-60 mm, NOBBnr 60028476, varenr. 5200918830
70-80 mm, NOBBnr 60028483, varenr. 5200918831
90-100 mm, NOBBnr 60028477, varenr. 5200918832
110-140 mm, NOBBnr 60028478, varenr. 5200918833