close-pop-up.svg

webertherm 117 Armeringsnett

weber

Utførelse

Påfør først pussen på underlaget. Armeringnettet bakes inn i pussjikt og dekkes med puss.

Miljøinformasjon

Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,15 m² nett pr m² vegg
Vekt 145 g/m²
Farge Gul
Lagring Lagres tørt ved -10 grader - +50 grader, beskyttet mot direkte sollys.
Forpakning Leveres på rull á 55 m². Bredde 1,1 m, lengde 50 m.