close-pop-up.svg

webertherm 397 armeringsnett

weber

Utførelse

webertherm 397 armeringsnett bakes inn i det første puss-sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. Se produktdatablad for weberbase 261 Fiberpuss, samt løsningsark for pussløsninger.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,15 m pr m2
Lagring Lagres tørt og frostfritt, beskyttet mot direkte sollys.
Forpakning Rull á 1x50 m
30 ruller pr pall