close-pop-up.svg

weberton 301 silikatgrunning

weber

Underlag

weberton 301 silikatgrunning brukes på mineralske underlag som KC puss, betong, tegl, kalksandstein og fibersementplater. Pussunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 2 uker før maling. Høyfast betong kan ta noe lengre tid. Er betongoverflaten veldig glatt kan spesielle tiltak utføres, f.eks lett sandblåsing for å åpne porene.

Normalt sugende, faste og behandlede overflater trenger normalt ikke grunnes. Gjelder også weberbase 261 Fiberpuss. 

Porøse og sterkt sugende underlag, sandblåste overflater tidligere malt med organisk maling samt kalksteinsmurverk grunnes med weberton 301 silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Grovstrukturert flate som er løs eller sterkt sugende grunnes med weber.ton 301 silikatgrunning spedd med vann 1:3.

I værutsatte strøk anbefales grunning med weberton 301 silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Godt å vite før påføring

Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk. 

Grunning på uønskede steder vaskes bort umiddelbart med vann. Beskytt glass og metall. Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart med rent vann.

Utførelse

Grunning: Påføres med rull evt. kost som grunning. Ca. 0,10 kg/m2. Tynnes 1:1 med vann. 

Tynning av maling: weberton 303 silikatmaling tynnes vanligvis med 10 % weberton 301 silikatgrunning i første strøk. Andre strøket påføres normalt ufortynnet, eventuelt med noe mindre uttynning enn i første strøk.
Avhengig av underlagets sug og struktur kan tynningen variere fra 5-40 %. 

Lasur:  weberton 303 silikatmaling tynnes med weberton 301 silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. weberton 301 silikatgrunning skal da først tynnes 1:1 med vann.

Vær oppmerksom på

Alt som ikke skal males må dekkes godt til og beskyttes før arbeidet starter. Alle silikatbaserte produkter (grunning, maling og puss) etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss ikke fjernes. 

Påfør ikke i direkte solskinn, regn eller ved uttørrende vind. Temperatur +5oC til + 30oC. Behandlede flater må ikke utsettes for regn eller frost i herdeperioden. Lav temperatur eventuelt høy fuktighet vil forlenge herdetiden. 

Avled regnvann fra taket.

Sikkerhetsforskrifter

Alle silikatprodukter (grunning, maling og puss) vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Grunning: Ca. 0,1 kg/m².
Tynning av weberton 303 Silikatmaling: Ca 0,05 kg/m²
Ved 10 % tynning, ca. 1,5 kg pr. spann.
Kan tynnes 5-40% avhengig av underlagets sug og struktur.
Påføringstemperatur +5°C - +30°C. Beskytt mot direkte sol, regn og uttørrende vind.
Tørketid 12 timer ved +20oC
Herdetid 3-5 døgn
Bindemiddel Kalivannglass
Lagring Minst 2 år i tett forpakning. Oppbevares frostfritt. Unngå høy temperatur.
Forpakning Kanne à 10 kg og 3 kg
PR-nummer 86021