close-pop-up.svg

weberton 302 silikatfiller 02

weber

Forbehandling

Underlaget må være tørrt, fast og rent. Underlag må normalt ha herdet i minimum 2 uker før grunning. Høyfast betong og hydrauliske kalkmørtler kan ta lengre tid. Er overflaten tett/ikke sugende bør tiltak utføres for å åpne porene (f.eks lett sandblåsing). Normalt sugende og faste overflater trenger normalt ikke grunnes.
Porøse og sterkt sugende underlag grunnes med weberton 301 silikatgrunning utspedd med vann 1:1.
I værutsatte strøk anbefales grunning med weberton 301 silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Utførelse

weberton 302 silikatfiller tynnes 10-15% med weberton 301 silikatgrunning avhengig av sug i underlaget. Påføres fortrinnsvis med kost/pensel vått i vått. Legg pensler i rent vann ved pauser og før bruk. Etter fullført arbeid rengjøres verktøy med rent vann.

Vær oppmerksom på

Alt som ikke skal males må dekkes godt til og beskyttes før arbeidet starter. Alle silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss ikke fjernes.
Påfør ikke i direkte solskinn, regn eller ved uttørrende vind. Temperatur +5oC til + 30oC.
Behandlede flater må ikke utsettes for regn eller frost i herdeperioden. Lav temperatur eventuelt høy fuktighet vil forlenge herdetiden.
Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Alle silikatprodukter (grunning, maling og puss) vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,3 kg/m2
Påføringstemperatur >5 °C
Konsistens Tregtflytende/pasta
Tilslag 0,2 mm
Vanndamp diffusjonsmotstand Sd-verdi = 0,01m
Densitet ca 1,8 kg/liter
Lagring 12 måneder
Forpakning 15 kg spann