close-pop-up.svg

weberton micro V plus

weber

Godt å vite før påføring

Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N.

Forbehandling

Gamle mineralske, krittende overflater, eller overflater med ulik struktur/sug primes med weber Silikongrunn blandet 1:1 med vann.
Tidligere malte overflater skal også primes med weber Silikongrunn blandet 1:1 med vann.
Primer påføres i et strøk.

Blanding

weberton micro V plus skal tynnes med vann før påføring: 
1. strøk tynnes med 10-20% 
2. strøk tynnes med 5-10% 

Rør om godt før påføring.

Etterbehandling

Beskytt malte overflater mot vind, regn og frost til malingen har herdet, normalt 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlags- og lufttemperatur må ikke være under +5°C eller over +30°C. Mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. Tørketiden ved +20°C er ca. 12 timer. Lavere temperaturer eller høy luftfuktighet forlenger denne tiden.

Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal males. Rengjør verktøy grundig i vann etter bruk. Les alltid gjeldende produktdatablad og sikkerhetsdatablad før bruk. Se www.glava.no.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,4 kg/m2 totalt på to strøk.
Avhengig av struktur og material i underlaget samt valg av påføringsmetode vil forbruket kunne variere.
Ventetid mellom påføringer min. 12 timer
Vanndamp diffusjonsmotstand Sd <0,06
Densitet ca 1,5 kg/dm3
Lagring 12 måneder i ubrutt forpakning. Lagres frostfritt (over +5°C), helst i
sval temperatur.
PR-nummer 647163