close-pop-up.svg

webervetonit 4400 reparasjonssparkel

weber

Forbehandling

Underlaget må være fast, tørr og fri for støv og urenheter (støv og urenheter kan fjernes med en støvsuger). Alle stoffer som hindrer god heft til grunnflaten kan fjernes med sliping, freses, blastring eller sandblåsing. Glatte flater må rues opp. Overflaten må ha en overflatestyrke minst 1,0 MPa. Det anbefales at den forbehandlede overflaten primes med weberfloor 4716 Primer eller med weberfloor 4710N Epoxyprimer og sandavstrøing eller det limes vått i vått med weber Epoxylim. Ved sterkt sugende flater må det eventuelt primes to ganger.

Blanding

Ved manuell blanding må det blandes i 1 til 2 minutter med egnet blandeverktøy. Massen blir tilsatt ca. 4,0-5,6 ltr vann pr. 20 kg sekk til egnet konsistensen. Ved for mye vann reduseres fasthet og faren for rissdannelser øker. Blandeutstyr: Saktegående drill/visp.

Utførelse

webervetonit 4400 er best egnet til små flater og kan tømmes på eller sparkles. Massen blir trukket på med et pussebrett og glattet.

Toppbelegg: For å reduserer faren for frostskader i underbetong, anbefales å legge et toppbelegg på hele flaten. Dersom det velges epoxy anbefales weberfloor 710 epoxyprimer og 1-2 strøk weberfloor 740 epoxycoating. Tid før belegg: Se under Praktiske råd.

Etterbehandling

Ferske flater må beskyttes mot trekk, direkte sole- og varmeinnvirkning. Når flaten er belegningsklar (ved større tykkelser) må den beskyttes mot uttørking. Inne- og gulvtemperaturen ved bearbeidingen bør være minst 10oC i en uke.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg/m2 og mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 3-30 mm
Minimum sjikttykkelse 1 mm
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov 4,0-5,6 ltr/20 kg
Påføringstemperatur Underlag 10-25°C Luft 10-30°C
Brukstid 15-20 minutter v/20ºC
Herdetid før belegging 2 timer ved vannmende 4,0-4,8 ltr/20 kg (+23 °C, 50% RH)
Herdetid før gangtrafikk 1-3 timer
Trykkfasthet 28 døgn > 30 MPa i ht EN 138922
Bøyestrekkfasthetsklasse F 7 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 7 MPa (+23 °C, 50% RH) i ht EN 138922
Krymp 28 døgn < 0,7 mm/m (+23 °C, 50% RH)
Frostbestandig Ja
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 20 kg sekk
Sertifikat CE, M1, EC1+, EPD
PR-nummer 94085