close-pop-up.svg

weberxerm 848 lim og fugemasse

weber

Underlag

Egnede underlag for liming er betong, gulvpuss, sementpuss, Weber Membranplate, fibersement og terrasso. Underlaget det skal limes eller fuges mot må være tørre, rene, stabile, støv-, olje- og fettfrie uten løse partikler eller partier. Før fuging må alle fuger være krasset ut til jevn dybde og være støvfrie. Fliskantene må være olje- og fettfrie. De keramiske flisene må være helt fast forankret til underlaget og fliselimet må være helt utherdet før fuging.

Godt å vite før påføring

Lav temperatur forsinker, mens høy temperatur akselerer herdeprosessen. For kjemikaliebestandighet henvises til egen bestandighetstabell. Egnede fargenyanser mellom weberxerm 848 lim og fugemasse og weberfug 880/881 silikonfuger: weberxerm 848 Hvit – weberfug 880/881 Hvit weberxerm 848 Sølvgrå – weberfug 880/881 Sølvgrå weberxerm 848 Mellomgrå – weberfug 880/881 Mellomgrå weberxerm 848 Mørkegrå – weberfug 880/881 Antracit weberxerm 848 Grå/Beige – weberfug 880/881 Bahamabeige 

Rengjøring av utstyr: Innen 1 time etter påføring rengjøres lim- og fugerester med vann. I utherdet tilstand fjernes lim- og fugerester mekanisk.

Blanding

weberxerm 848 kommer i forpakning med ferdig utmålte komponenter A og B.

Blandingsforholdet mellom komponentene A og B er 1 : 1. Komponent B helles ned i komponent A-beholderen blandes sammen til en homogen masse. Massen blandes med en drill påsatt rørepaddel nr. 2 eller 8, avhengig av størrelsen på blandingen. Blandetiden er min. 2 minutter. Vann må ikke komme ned i blandingen!

For å få med alle eventuelle rester av komponent B i beholderen helles litt ferdig blandet masse tilbake i B-beholderen for så å blande massen litt. Hell deretter denne massen tilbake i beholderen til komponent A. Gi deretter denne massen en ny omrøring.

Utførelse

Utførelse som lim: Som støvbinding av underlaget anbefaler vi å prime med weberprim 807. Deretter påføres et heldekkende sjikt weberxerm 848 med tannstålbrett eller tannsparkel i en sjikttykkelse på ca. 3 mm. De keramiske flisene legges med en lett sideveis bevegelse, trykkes ned i limet og justeres inn med en gang. Ved flislegging av vegg anvendes tanning på max. 8 mm. Avstandsholdere er kun nødvendig ved montering av tunge og store fliser. Limrester på flisene fjernes i henhold til anvisningen nedenfor. 

Utførelse som fugemørtel: weberxerm 848 trekkes utover flisene med egnet fugebrett på skrå over fugene. Fugemassen skal dras over fugene minimum to ganger.
Massen sparkles godt ned i fugene og overskuddsmasse, som i våt tilstand er lett å fjerne, skrapes av umiddelbart med fugebrettet. weberxerm 848 kan også påføres fugene med hånd- eller luftpistol. Flatene må vaskes innen 10 minutter etter at flisene er fuget. Består flaten av glaserte, porefrie fliser foretas vaskingen med en lett fuktet svamp. Fliser med overflatestruktur rengjøres med en svamp av hardskum og litt vann. Eventuelt restslør av fugemassen fjernes ved å vaske over med myk svamp og vann. Rengjøringsvannet kan eventuelt tilsettes ca. 10 % sprit eller annen egnet rensevæske. Etter ca. 4 timer ved + 20°C er det ikke lenger mulig å rengjøre med bare svamp og vann.

Ved direkte solbestråling eller ved temperaturer over + 20°C, er det en fordel å fukte hele arealet umiddelbart etter fuging. Dette vil lette renholdet. Fint restslør må fjernes innen 2 dager med egnet epoxyrengjøring.

weberxerm 848 Hvit, Sølvgrå, Mørk- og Mellomgrå, samt Grå/Beige anvendes kun til fuging av glaserte fliser med glatt overflate. For fliser med porøs, keramisk overflate anbefales det å foreta forsøk på rengjøring i forkant av fugingen for å sikre at man har kontroll på at fugemassens fargepigmenter ikke fester seg til overflaten og fører til uønsket misfarging. 

Påføring: Som lim benyttes tannsparkel eller tannglatter.
Som fugemasse benyttes epoxy fugebrett eller fugepistol.

Vær oppmerksom på

Med det mangfold av keramiske fliser som tilbys på markedet, er det umulig å gi en utfyllende beskrivelse og anbefaling over egnede fliser til fuging med weberxerm 848. Foreta derfor alltid en prøvefuging.

weberxerm 848 er ikke egnet som lim eller fugemasse til marmor eller andre porøse flisarter.
Ekspansjons- og tilslutningsfuger fuges med elastisk fugemasse.

Temperatur i luft og underlag under utførelse er fra +10°C til +30°C. Kulde forsinker, og varme akselerer gjennomherdingen. 

Merk!
Angivelsene er gjort ut fra +20oC og 65% RF.

Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Sikkerhetsforskrifter

Vær forsiktig ved omgang med herderkomponenten. Denne er alkalisk, aggressiv mot huden og kan forårsake irritasjoner. Bruk beskyttelsesmaske.

Ved handling og lagring henvises det til embalasjens sikkerhetsanvisninger. Hold emballasjen tett lukket. For kjemikaliebestandighet henvises det til separat bestandighetstabell.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Materialforbruk ved liming
4 mm tanning: ca. 1,6 kg/m²
6 mm tanning: ca. 2,2 kg/m²
8 mm tanning: ca. 2,6 kg/m² 

Materialforbruk ved fuging
Spalteplatter 11,5 x 24 cm 8 mm fugebredde og 15 mm, fugedybde: ca. 2,5 kg/m² 
Keramikk 20 x 20 cm 4 mm fugebredde og 8 mm fugedybde: ca. 0,5 kg/m² 
Keramikk 15 x 15 cm 4 mm fugebredde og 10 mm fugedybde: ca. 0,9 kg/m² 
Glassmosaikk 2 cm x 2 cm 2 mm fugebredde og 2 mm fugedybde: ca.1,0 kg/m²
Påføringstemperatur +10°C - +30°C
Temperaturbestandighet -10°C til +100°C
Åpentid Ca. 45 minutter ved +20°C for 4 kg emballasje
Herdetid før fuging 24 timer
Herdetid før gangtrafikk 24 timer
Herdetid før full belastning 7 døgn
Materiale Epoxyharpiks
Konsistens Sparkelaktig
Sammensetning 2-komponent A og B
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 55 N/mm²
Trykkfasthet 28 døgn Ca. 65 N/mm²
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn Ca. 25 N/mm²
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Ca. 33 N/mm²
Densitet Ca. 1,6 kg/dm³
Farge Hvit, sølvgrå, mørk- og mellomgrå, samt grå/beige
Lagring Kan lagres tørt og kjølig (ikke under + 5°C) i original, lukket emballasje i minst 12 måneder.
Forpakning 2-komponent kunststoffbeholder i kartong á 4 kg (nettoinnhold). Finnes i fargene hvit, sølvgrå, mørkgrå, mellomgrå og grå/beige.
PR-nummer Komp. A: 92689. Komp. B: 92688