close-pop-up.svg

Blå Kors rehabiliterte og utvidet med tre ulike murfasader

Weber
Arkitekt Nils Vikanes og prosjektleder Bjørn Sigurd Vespestad foran Blå Kors-bygget i ny drakt.
Både arkitekt og entreprenør er godt fornøyde med Webers ulike fasadeløsninger, her brukt til både rehabilitering og nybygg for Blå Kors på Haugalandet.
Signalbygg? Nei, her var oppdraget stikk motsatt: Blå Kors-bygget skulle ikke virke ruvende i nabolaget, samtidig som murfasadene måtte tåle fuktig vestlandsvær.
Byggeprosjekt
Blå Kors rehabiliterte og utvidet
Byggeår
1920-tallet og 2019
Utførende
RB Johannessen AS

For å bryte opp inntrykket av et stort bygg i villastrøket, tegnet arkitektfirmaet inn et moderne tilbygg som harmonerer med den gamle delen av bygget fra 1920-tallet.

– Vi trengte å gjøre bygget litt stillferdig ved at det framsto som to bygg, selv om de er bygd sammen, forteller Nils I. Vikanes i firmaet Vikanes Bungum Arkitekter AS.

Til det benyttet de flittig Webers fargekart og ferdige prosjekterte fasadeløsninger.

– Vi er opptatte av at det skal være bra og flott, både innvendig og utvendig. Pasientene skal komme til en flott plass som gjenspeiler at vi bryr oss om dem, fastslår driftsleder Ole William Gård ved rusinstitusjonen Blå Kors Haugaland A-senter.

Det gamle bygget ble rehabilitert, og fikk et stort, nytt tilbygg for å romme flere soveplasser og kontorer. Det er investert i kunst som dekorerer veggene, og på kjøkkenet jobber det flere kokker.

– Pasientene våre er imponerte over standarden, forteller han.

Når kravene til både kvalitet og utseende er høye, krever det trygge, gjennomprøvde løsninger med stor arkitektonisk fleksibilitet.

Fakta om murfasaden

  • Rødt bygg fra 1920-tallet hadde dårlig ventilasjon. Det ble lektet ut og fikk murfasaden rehabilitert og etterisolert med Weber Serpomin, et system med isolasjonsplater som pusses. Det ble brukt gjennomfarget puss etter arkitektens fargevalg – en av de mørkeste rødtonene i Webers fargekart.
  • Tilbygget har fått teglsteinsfasade med Webers fargede murmørtel i fargekoden arkitekten ønsket. Det nye bygget fikk et pusset utstikk med Weber VentiGuard Extreme, i en mørk og varm gråtone fra Webers standard fargekart. Trapperommet, som knytter den gamle og nye bygningsdelen sammen, fikk samme utførelse.
  • Byggeprosjektet sto ferdig høsten 2019 og bygget er nå totalt rundt 1.000 m2 stort, fordelt på tre etasjer.

– Oppbygningen av pussen er lik for begge disse løsningene. For oss som sprøyter pussen på, er det ingen forskjell på om vi sprøyter på Aquapanel-plater eller isolasjon, kommenterer eier Bernt Johannessen i RB Johannnessen AS, som gjorde jobben.

Webers tekniske avdeling kommer på besøk om vi trenger det, så vi får avklart det vi må for å sette i gang byggeprosjektene. Rådgivningen fra leverandør er viktig for oss.

Bernt Johannessen

Eier av RB Johannessen AS

Kunne ikke bli et prangende bygg

Nabolaget i Haugesund er ikke regulert for typen bebyggelse Blå Kors trengte. Tegningene og det ferdige resultatet måtte derfor falle i smak hos kommunen, og ikke ruve i den hyggelige villagaten. Det eksisterende bygget er dessuten definert som «bevaringsverdig», så opprinnelig utførelse måtte videreføres mest mulig av arkitektfirmaet.

– Vår tanke var at bygningsdelene skulle harmonere å stå godt sammen. Fargene i standardkartet til Weber er veldig harmoniske. De er trygge og velge fordi de er utprøvd, slik at vi vet at vi finner en balansert og harmonisk farge. Fargene på tvers er samstemte. Vi har jobbet mye med Webers farger og er veldig fortrolige med dem, sier Nils I. Vikanes.

Farger som ikke er testet før, kan fort vise seg å bli seende for «daffe» eller skarpe ut, ifølge arkitekten.

Original fasade i tråd med dagens krav

Med Weber Serpomin fikk vi mulighet til å rehabilitere et pusset teglsteinshus til en ny og bærekraftig versjon der utseendet var tilnærmet likt, men oppgradert tidsmessig med gode nok isolasjonsverdier, sier Vikanes.

RB Johannessen AS synes det var et artig prosjekt å utføre. Først var planen å fjerne maling og pusse det gamle bygget på nytt. Men det ble fort klart at det var gunstigere å bruke Weber Serpomin for samtidig å få etterisolert.

– Da slapp Blå Kors kostnader til malingsfjerning, som fort er 300–350,- kroner per kvadratmeter. Det ble billigere, og er i tillegg en mye bedre løsning, fastslår Johannessen.

Det er heller ikke så ofte de jobber på arkitekttegnede bygg.

– Jeg synes det er veldig kjekt å kunne levere bygg med litt spenstige farger og jobbe med et bygg der en ser hva arkitekten har tenkt, sier prosjektleder Bjørn Sigurd Vespestad i RB Johannessen AS.

(Saken fortsetter under bildekarusellen)

Lite vedlikehold av fasaden

Med de litt mørke pussfargene som ble valgt til både Weber VentiGuard Extreme- og Weber Serpomin-løsningen, tror han ikke Blå Kors vil trenge å friske opp fasaden før etter 10-15 år, til tross for vått vestlandsvær. I mellomtiden trenger fasaden kun å vaskes. I tørrere områder av landet, vil ikke fasadeløsningene kreve oppfriskning før nærmere 20 år.

– Her på Vestlandet velger vi for det meste VentiGuard Extreme, på grunn av mye slagregn og fukt generelt. Men det blir også brukt vanlig VentiGuard, for dem som vil ha en billigere løsning. Det er fantastiske produkter å jobbe med, og vi får det resultatet vi vil ha, sier Vespestad, som har lang erfaring med løsningene.

Strømforbruket falt drastisk etter rehab med Serpomin

Ole William Gård arbeider nesten daglig i Blå Kors-bygget og er godt fornøyd med løsningene som ble valgt, særlig effekten av Weber Serpomin, som består av puss på isolasjon.

Etter at den eldste delen ble etterisolert og pusset, bruker vi mindre strøm til oppvarming selv om vi nesten har et dobbelt så stort areal nå etter utbyggingen.

Ole William Gård

Driftsleder, Blå Kors Haugaland A-senter

Det ble ikke gjort noe med varmekildene under rehabiliteringen, men det er planlagt en fornyelse av dette senere.

2022-05_Weber_Haugesund_DSC_7773.JPG
Driftsleder Ole William Gård, ved siden av nybygget med teglsteinskledning og farget murmørtel. Bak er det opprinnelige bygget, etterisolert med puss-systemet Weber Serpomin.

Entreprenør: – Rådgivningen fra leverandør er viktig

– Vi har brukt Weber og Leca i flere tiår, men også vært inne på noen andre leverandører. Da hendte det vi måtte henvende oss til utlandet om vi trengte råd fra de tekniske avdelingene. Webers tekniske avdeling kommer på besøk om vi trenger det, så vi får avklart det vi må for å sette i gang byggeprosjektene. Rådgivningen fra leverandør er viktig for oss, understreker Johannessen.