close-pop-up.svg
Murerne Glenn Andre og René sparte tid på å bygge hus av isoblokker med Webers Fiberpuss-system.
Byggeprosjekt
Grønnbolig
Byggeår
2018
Utførende
CC Betong

At systemene var praktiske, merket murerne tidlig i husbyggingen på Solsiden i Holmestrand.

– Det var nesten ikke behov for laftevatt, forteller murer René Myhren.

Han forklarer at isoblokkenes sporsystem bygger blokkene så tett at det nesten ikke dannet seg fuger da veggen ble murt opp. Isoblokkenes innebygde isolasjon blir liggende helt tett med sporsystemet, og behovet for laftevatt var minimal. Sammen med kollega Glenn Andre Johansen i CC Betong, trengte han kun å legge striper av laftevatt rundt vindus- og døråpninger for å justere.

– At vi slapp å legge laftevatt i alle fuger, gjorde at hele operasjonen gikk mye lettere, kommenterer René.

fiberpuss-paa-Leca_Gronnbolig_6778 2.jpg
En grunnflate på 172 kvadratmeter i to etasjer gir mye veggareal å pusse på eneboligen fra Grønnbolig i Holmestrand. Weber leier ut pumpe for under en tusenlapp per dag. Det sparer murerne for mange timers jobb i hvert sjikt.

Lett å glatte ut

Husets isoblokk-vegger ble pusset utvendig med Weber Fiberpuss-system i tre sjikt, mens M5-mørtel ble brukt som poretetting innvendig.

 – Jeg merker veldig forskjell på produktene, om de er seige eller lette å bearbeide. Her inne var det bare å dra mørtelen på veggene, sier René.

fiberpuss-paa-Leca_Gronnbolig_6668.jpg
BEDRE TID TIL GLATTING: Her sprøyter Glenn Andre Johansen i CC Betong på Webers sokkelpuss. I skyggen får murerne bedre tid til å bearbeide pussen før herding, framfor i sola.

Han nikker mot det som skal bli stua i husets første etasje, mens han glatter ut sokkelpuss på veggen ute i raske bevegelser.

Fiberpuss-system tilpasset pumpe

Fiberpussen er tilpasset sprøyting. Murerne har påført Weber Fiberpuss-system med pumpe i alle tre sjiktene, noe de satte stor pris på å kunne bruke.

– Da slipper vi å blande i bøtter og bære opp tunge dunker på stillaset, for så å påføre pussen manuelt, sier murer Joakim Akselsen.

fiberpuss-paa-Leca_Gronnbolig_6586.jpg
KAN PUMPES: De fleste Weber-produkter egner seg for mekanisk påføring med pumpe, noe murerne på byggeplassen i Holmestrand setter stor pris på. – Det sparer kroppen for mye tungt arbeid, konstaterer René Myhren.

Denne solskinnsdagen jobber også han på murhuset i Vestfold. Pumpene leies ut for under en tusenlapp per dag sammen med Webers produkter.

– De fleste produktene våre kan påføres med pumpe og sprøyte, informerer Key Account Manager Stein Borgen i Weber.

Huset som bygges i Holmestrand er et kataloghus fra Grønnbolig, Norges eneste leverandør av ferdighus i mur. Ferdighus fra Grønnbolig er vedlikeholdsvennlige og energieffektive med et godt inneklima. Weber leverer produkter til Grønnbolig.

Weber Fiberpuss-system

  • Leca-blokker – i dette tilfellet isoblokk 35
  • Første sjikt med fiberpuss/sokkelpuss og innbakt armeringsnett
  • Hjørner og åpninger forsterkes med hjørnelister
  • Andre sjikt med fiberpuss/sokkelpuss til totalt 8-10 mm
  • Sluttbehandling: Gjennomfarget silikonharpiks for struktur, eller malt overflate for slett vegg.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt