close-pop-up.svg
Rehabiliteringen av fasadene er gjort med nennsom hånd slik at de ulike strukturene får skinne gjennom og gir bygården sitt karakteristiske preg.
Rehabiliteringen av fasadene er gjort med nennsom hånd slik at de ulike strukturene får skinne gjennom og gir bygården sitt karakteristiske preg.
Byggeprosjekt
Armauer Hansens gate 2 -8
Byggeår
2021
Utførende
Front entreprenør
Produktgruppe
Fasade, yttervegg og kjeller

Muren spiller gjennom og bevarer strukturen slik at det er liv i flatene. Detter er understreket av kontrasten til sokkelen som er lagt i en litt mørkere tone og glattere struktur.

Fasaden er pusset med Weber hydraulisk kalkmørtel satt i system. Det er minst 20-  0 år siden fasaden sist ble utbedret og det var viktig å rehabilitere etter beste evne.

Utførende hos Front fikk god veiledning og oppfølging fra Weber hele veien igjennom oppussings prosessen i den eldre, vakre Lindern gården.

Ståle Fremstad

Front

Det var viktig å finne riktig mengde puss for å kunne ivareta beskyttelse av murverket samtidig som spill fra underliggende puss måtte ivaretas.

Før veggene ble pusset og sandblåst, ble gammelt underlag fjernet og utbedret. Det skadede underlaget ble spekket, og de dype fugene i teglstein ble påført Weber Kalkpuss 148. Dette ble anbefalt av material leverandører.