close-pop-up.svg
Søndre Åsen kvartal 1 var en av de siste gårdene som sto ferdig i det som kalles Torshovbyen i Oslo. Gården var kjent for å være kald og trekkfull inntil den fikk nye vinduer og ble etterisolert.
Nye vinduer og tykkere isolasjon ga borettslaget også muligheten til å pusse opp fasaden. Løsningen ble puss på isolasjon rett på fasaden.

Tekst og foto: Gaute B. Iversen
Byggeprosjekt
Søndre Åsen Torshov
Utførende
Byggherre: Søndre Åsen borettslag og Murarbeid: Thorendal AS

Da Torshovbyen i Oslo ble bygget på 1920-tallet var det for å gi byens befolkning kvalitetsboliger. Oslo var preget av bolignød og de over 2000 leilighetene fordelt på 18 kvartal var et viktig tilskudd for å løse krisen. Gården i Søndre Åsen var en av de siste gårdene som ble bygget og sto ferdig i 1930. Fasaden var i god stand etter oppussing for noen tiår siden, men gården var kjent for å være kald og trekkfull. Vinduene, som ikke var fra byggeåret, var dårlige. – Borettslaget ønsket å bytte ut alle vinduene samt etterisolere veggen, forteller Thomas Volkmer i Thorendal AS som har gjort fasadearbeidene

Pusset isolasjon

RS7475__MG_9096.jpg
De nye vinduene ble plassert lenger ut i veggen, slik at smygene ikke ble dypere og fasaden beholdt sitt originale uttrykk.

Valget falt på å pusset isolasjon. Mineralull ble limt og plugget rett på eksisterende ytterveggen og deretter pusset med Weber fiberpuss. Et armeringsnett ble lagt i veggen før sluttpussen ble utført. – Veggen ble omtrent 7 cm tykkere. Derfor ble alle de nye vinduene montert lenger ut i veggen slik at det opprinnelige uttrykket til gården ble beholdt.

Det var også viktig at gården ikke skilte seg fra de andre gårdene, forteller han. Blant annet ble de originale vindusbenkene i skifer plukket forsiktig ned og montert tilbake da de nye vinduene var på plass. Webers representant berømmer arbeidet som er gjort og sier at gården er et spesielt godt gjennomført prosjekt.

Hele prosjektet ble gjennomført på bare tre måneder. Mer enn 2500 kvadratmeter vegg er pusset. Smygene på alle vinduer er pusset og det er laget originale trekninger på hele fasaden,. Hele pussejobben og innsettingen av vinduene ble gjennomført på fire måneder.

Alle de nye vinduene montert lenger ut i veggen slik at det opprinnelige uttrykket til gården ble beholdt.

Thomas Volkmer, Thorendal AS