close-pop-up.svg
Stormen Berit treffer Kaviarfabrikken med full tyngde. Foto: Vidar Lysvold.
Den gamle Kaviarfabrikken i Henningsvær rehabiliteres og skal tas i bruk som
kunstgalleri og atelier med bomuligheter for kunstnere.
Byggeprosjekt
Rehabilitering av Kaviarfabrikken i Nordland
Utførende
Coating Service AS
Produktgruppe
Mørtel og fasade

Venke Hoff syntes det var leit at den gamle fabrikken fra 1920 skulle ødelegges og kjøpte like gjerne bygningen som ligger helt i vannkanten ved innkjøringen til det gamle fiskeværet. Kaviarfabrikken er oppført som objekt nr. 136 i Kulturminneplan for Lofoten. Rehabiliteringen får bl.a. støtte av Nordlands Fylkeskommune ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” og Norsk Kulturminnefond. 

Besøk av stormen Berit – 23. november var det sluttbefaring på bygget, og 27. november kom stormen Berit. Det er slik at værforholdene i nord ikke er til å tro før man faktisk har sett det selv. En steinblokk på 500 kg blir slengt inn i veggen og knuser noen blokker, men alt øvrig står fantastisk bra. Vi har tatt hensyn til lokale værforhold og benyttet dobbelt med armering og dobbelt med bindere.

Det er benyttet Leca Isoblokk 25 og Leca Fasadeblokk. Weber har vært involvert i prosessen siden i fjor sommer og bidratt med forslag til løsninger. Vi er kjempefornøyd og ser frem til utstrakt bruk av Kaviarfabrikken som kunstgalleri, sier initiativtaker Venke Hoff.

Det er slik at værforholdene i nord ikke er til å tro før man faktisk har sett det selv.

Venke Hoff , Kaviarfabrikk