close-pop-up.svg
Murhuset til Leca-ingeniør Helge Huser, selvsagt bygget med Leca.
Da Leca-ingeniøren Helge Huser og familien hans skulle bygge, var det selvfølgelig ingen tvil: Det skulle bli et murhus. Et Leca-hus.
Utførende
Arkitekt: KB Arkitekter AS v/ Ingrid Sporsem - Landskapsarkitekt: Hjertetreet AS - RIB: Helge Huser
Produktgruppe
Leca

Det aller viktigste for Leca-ingeniør Helge Huser og hans familie var ønsket om minimalt vedlikehold i årene fremover. Murhuset, som ligger på Tolvsrød utenfor Tønsberg, ble selvsagt bygget i Leca.

– Både kona og jeg har travle jobber og i tillegg har vi to små barn. Det ideelle var derfor å bygge kun én gang. Når huset er oppe skal det stå der nærmest til evig tid, og skal vi endre noe, er det bare fargene, sier Helge.

Derfor er alle materialvalg gjort med vedlikeholdsvennlighet som første prioritet. Pusset Leca-mur, Kebony og aluminiumsvinduer er blant Helges valg ettersom disse krever minimalt med vedlikehold.

– Når det gjelder vedlikehold så snakker vi egentlig bare om vask, sier han, og utvendig holder det med å spyle fasadene.

Murhus rimeligst over tid

Som Leca-ansatt og produktsjef for Leca-blokker, hadde han selvfølgelig sterke bindinger til Leca-materialet og var sterk i overbevisningen om de mange gode egenskapene til Leca. Behovet for mindre vedlikehold er en av egenskapene som gjør at murhus er rimeligere over tid.

– Selv om inngangssummen kanskje er noe høyere enn å bygge i tre, er jeg overbevist om at vi over tid vil spare mye penger og ikke minst tid, sier Huser.

Selvbygging og proffassistanse

Helge Huser har selv gjort store deler av murejobben selv, men poengterer at han ikke har noen spesiell murererfaring. Han regner seg bare som en selvbygger. Overflatebehandlingen har han derimot overlatt til fagfolk. Pussen som er brukt på utsiden kalles rivpuss, og den gir muren en tykk og solid sluttbehandling som holder i flere tiår.

– Puss er ingenting for amatører. Dette krever profesjonell utførelse, sier Huser.

Enkel konstruksjon

Ifølge ingeniøren selv har huset en relativt enkel konstruksjon, der det svært enkelt å gjøre ting riktig.

– Leca-blokkene er ferdigisolert, og når du bruker vegger av massiv mur slipper du alt av plast, tape, dampsperre, liming, klemming osv. Når blokkene er på plass, skal de bare pusses og deretter er du ferdig. Du trenger heller ikke damp- og vindsperre siden alle kriker og kroker tettes med pussen.

Isolasjon og tetthet

– Murhus er enkle å sikre mot luftlekkasjer, men det er særdeles viktig å behandle muren, både med puss og eventuelt maling for mur, presiserer Huser.

Temperaturmessig er murhus gunstig året rundt. På kalde vinterdager beholdes varmen inne i huset og på varme sommerdager har du en sval og behagelig innetemperatur. Stikkordet er termisk masse, noe et murhus har svært mye av, og dette bidrar til langt jevnere temperatur enn hva man opplever i trehus.

– Hvis du om vinteren lufter kraftig en times tid, så gjenopprettes temperaturen nesten med en gang du lukker vinduene. Du får altså verken kjølt ned eller varmet opp boligen raskt fordi det tar mye tid før materialene endrer temperatur. Med andre ord er det lagret mye varme i materialene, noe som gir en mye jevnere temperatur, forklarer Huser.

Planlegging er viktig

– Den harde muroverflaten kan gjøre det utfordrende å lage hull, men heldigvis finnes det mange gode skrue- og opphengsløsninger, sier Helge Huser.

Fremfor alt er det viktig å planlegge alt av tekniske føringer godt, slik som ventilasjon, vann og avløp og elektrisk anlegg. Dette for å unngå altfor mange fysiske inngrep i muren siden det vil svekke bæreevnen til murverket.

– Når murveggene er på plass kan du ikke bare montere stikkontakter og lysbrytere her og der. Dette bør planlegges ordentlig. Vi har for det meste brukt trådløse brytere for belysning. Vi har også tilførsel til stikkontaktene plassert i gulvene mens elektriske føringer går i gulv og tak. På den måten har vi unngått inngrep i selve murveggen, avslutter Huser.

Dristig fargevalg

– Vi hadde i utgangspunktet tenkt en lys nøytral farge, sier Helge, men arkitekten utfordret oss på fargevalg, og kom med noen spennende alternativer. Huset var allerede utenfor det konvensjonelle så vi våget oss på en mer spenstig farge. Vi er veldig fornøyde med det vi endte opp med.

Huset er også presentert i et arkitekturmagasin. Bladet mur+betong er et magasin som handler om mur- og betong-arkitektur. I utgivelse 4-2018 har dette huset fått en omfattende presentasjon. (Helge Huser jobbet i Leca i omtrent 10 år, men jobber nå som prosjekteringsleder i et entreprenørselskap)

Prosjektinformasjon

 • Arkitekt: KB Arkitekter AS v/ Ingrid Sporsem
 • Landskapsarkitekt: Hjertetreet AS
 • RIB: Helge Huser
 • Entreprenør: Helge Huser (inkl. murarbeider)
 • Pussarbeider: Thorendahl AS

Produkter:

 • Yttervegger over og under terreng – Leca Isoblokk 35 cm
 • Yttervegger bod – Leca Isoblokk LSX 25 cm
 • Yttervegg garasje – Leca Basicblokk 20 cm LSX
 • Skorstein – Leca Venti pipe
 • Tilbakefylling – Leca Iso 10-20
 • Lyd og brannskillevegg til leilighet – Leca Lydblokk
 • Radonsikring – Weber Radonsystem,

Utvendige overflater:

 • Under bakken: Weber Slemmemørtel/ Sokkel Weber Sokkelpuss
 • Fasade: Weber Fiberpussystem med Weber Rivpuss som sluttbehandling

Innvendige overflater:

 • Weber Grovpuss og Tynnpuss
 • Gulv og dekker, Alle dekker samt tak – Leca Byggeplank,
 • Gulv kjeller – Slipt betong med vannbåren varme
 • Gulv 2./ 3. etasje Weber Komfortgulv og Designgulv