close-pop-up.svg
– Et fyr langs norskekysten blir utsatt for noen av de mest ekstreme belastninger i verden. Endelig har vi funnet en membran som kan brukes nettopp på slike steder, sier Magnar Skaret i Foreningen Agdenes Fyr.
Byggeprosjekt
Foreningen Agdenes fyr
Utførende
Murerfirma Johannessen og Hagen AS.

 

Agdenes Fyr ligger i Agdenes kommune, midt i Trondheimsleia, og er den eldste fyrstasjonen i regionen.  I 1802 ble det foreslått å opprette et bluss eller lys på Agdenespynten til veiledning for sjøfarende. Farvannet utenfor har både farlige klipper under vannet, og lumske skjær i overflaten. “Admiralitetet” fant fyret nødvendig og nyttig”, og Agdenes fyr ble tent i 1804. Noen år senere, i 1828, mente Fyrkommisjonen at fyret burde forbedres, og det ble flyttet til høyden sydøst for den gamle bygningen. I 1835 ble det installert et nytt lyssystem, og fyret ble på nytt tent i 1838. Etter 180 år drift ble fyret nedlagt som bemannet fyrstasjon i 1984.

Fyreiendommen eies nå av Klæbu sparebank.  

– I forbindelse med renovering av lyktegalleriet og brystvernet, utkikkspunktet på fyret, har vi hatt gjentatte problemer med dekket. Det har vært prøvd en rekke typer løsninger fra ulike produsenter, men ingen av disse har tålt påkjenningene der ute. Så, for ca. halvannet år siden, fikk vi en donasjon i form av et membranprodukt fra Weber. Etter vårt skjønn er dette den eneste membranen som hittil holder mål, forklarer Magnar Skaret, formann i Foreningen Agdenes fyr.  


Tøffere test enn i et laboratorium

– Nå har det gått snart ett og et halvt år, og membranen er like fin. Dette til tross for at den her blir utsatt for noen av de mest ekstreme forholdene i verden. Husk at membranen ligger uten tildekking av flis eller annet. Jeg vil tro dette er en langt tøffere test enn hva man får til på et laboratorium, forteller Skaret, som nylig var sammen med Kystverket på befaring  på Agdenes fyr.  

Ikke overraskende syntes Kystverket at det dekket vi har lagt på Agdenes fyr virket interessant. Kystverket vurderer nå om de skal prøve det ut på en av sine fyrbygninger i Midt-Norge, forteller Magnar Skaret.

Kystverket har mange fyrstasjoner der problemstillingen er tilsvarende som ved Agdenes fyr, men vi har også interne og eksterne retningslinjer å ta hensyn til, sier senioringeniør Bjørn Relling ved Kystverket Midt-Norge. I forbindelse med oppgradering av et ikke-fredet fyr (Lepsøyrevet i Haram kommune) vil vi se nærmere på dette produktet, sier Relling. 

Produktet ble anbefalt av Murerfirma Johannessen og Hagen AS. Det var medlemmer fra foreningen som la dekket. 

Weber.tecSuperflex D2

 

  • Hurtigbindende, overarbeidbar etter ca 90 minutter.
  • Væruavhengig gjennomherding via reaksjonsavbinding selv uten tilgang av luft.
  • Herder selv under påvirkning av sol og vind, og gir et riss- og spenningsfritt sjikt.
  • Testet for å kunne benyttes som tettesjikt i vannreservoar.  

Bruksområde:

  • Vegg og gulvarealer i våtrom 
  • Svømmebasseng
  • Reparasjon av eldre bygninger
  • Vanntanker, innvendig tetting

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt: