close-pop-up.svg
– Å bruke VentiGuard gir oss nye muligheter og en lettere konstruksjon, sier arkitekt Martin Holm-Jensen om eneboligen i Sandnes.
Byggeprosjekt
Sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen AS ved Martin Holm-Jensen
Byggeår
2017

VentiGuard Extreme fasadesystem

Eneboligen er bygget i et etablert boligfelt på Sandnes. For arkitekten var Webers VentiGuard Extreme fasadesystem en mulighet til å tegne et hus som med bruk av andre materialer ville blitt vanskeligere og dyrere å gjennomføre.

- Med VentiGuard Extreme kan vi bygge større utkraginger og lette konstruksjoner som likevel gir en følelse av at det er et murhus, sier arkitekt Martin Holm-Jensen hos Sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen AS som har tegnet huset.

For tungt med betong

Han sier at de samme løsningene kunne vært oppnådd med betongkonstrusjoner, men at dette ville vært lite praktisk. - En betongkonstruksjon med de samme utkragingen ville blitt et helt annet prosjekt. Det ville blitt et mye dyrere og en langt mer komplisert byggeprosess. Hele huset ville blitt tyngre og krevd andre former for konstruksjoner, forteller han.

Arkitektkontoret har erfaring med å bygge hus med VentiGuard tidligere og har gjort det med suksess. - Det er et fasadesystem som gir stor fleksibilitet og mulighet til løsninger som ikke er tilgjengelig på annen måte innenfor samme kostnadsramme, sier han.

Ønsket mur

Husbyggere ønsket fra starten et hus som føltes og så ut som et murhus.

- Vi jobbet sammen med kunden for å finne frem akkurat det huset de ønsket. De var ganske klare på hva de ønsket. Huset vi kom frem til gir den følelsen som murhus gir, sier Martin Holm- Jensen hos Sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen AS.