close-pop-up.svg
Øvre Leirfoss kraftverk er fra 1901, men ble tatt delvis ut av drift da Leirfossene kraftverk åpnet i 2008.
Da det gamle kraftverket fra 1901 fikk avlastning av ett nytt kraftverk startet oppussing av fasaden.
Byggeprosjekt
Øvre Leirfoss
Utførende
BYGGHERRE: Statkraft MURARBEID: Trondheim Murservice AS
Produktgruppe
Mørtel og fasade , Fasade, yttervegg og kjeller

Øvre Leirfoss kraftverk ble bygget for å skaffe nok strøm til byen Trondheim og ikke minst trikken i trønderhovedstaden. Nesten 110 år senere åpnet Leirfossene kraftverk like ved siden av og det gamle kraftverket får avlastning. 

Feil puss kan gjøre mer skade enn godt er.

Joakim Andreassen, Trondheim Murservice AS

– Som på alle gamle bygg er det viktig å bruke riktig puss. Feil puss kan
gjøre mer skade enn godt er. Derfor er det brukt hydraulisk kalkmørtel på
fasaden på det gamle kraftverket, forteller bas Joakim Andreassen i
Trondheim Murservice AS.

Tekst og foto: Gaute B. Iversen