close-pop-up.svg
Denne bygården er et godt eksempel på at det er vanskelig å vurdere omfanget på rehabiliteringsjobber.
Da sameiet i Balders gate 4 ville oppgradere balkongene ble det raskt avdekket alvorlige skader, som førte til at hele fasaden måtte rehabiliteres. Weber har bistått med produkter og rådgivning.
Byggeprosjekt
Rehabilitering av balkonger og fasade i Balders gate 4, Oslo
Byggeår
Q2 2022 – Q1 2023
Utførende
Alliero
Produktgruppe
Mørtel og fasade , Betongrehabilitering

Balders gate 4 ligger på Frogner i Oslo og er en boligblokk bygget i klassisk 1930-talls funksjonalistisk stil. Selv om denne bydelen i Oslo nok er mest kjent for sine detaljrike Frogner-bygårder, kjennetegnes dette bygget av rette linjer i mur og betong.

Den gamle fasaden var naturlig nok bygget etter 1930-tallets byggeskikk og hadde en pusset fasade på betong. Denne var så malt i flere omganger med litt for tett maling, noe som gjør at fuktigheten blir fanget i konstruksjonen og over tid fører til omfattende skader.

— Så fort den eksisterende pussen var fjernet oppdaget vi omfattende korrosjon på armeringsjernet i betongen. Vi fant også tusenvis av gamle treklosser og jern som stakk ut flere steder. Opprinnelig hadde oppdragsgiver USBL beregnet å rehabilitere omlag 300 kvm, men her måtte altså hele fasaden på 1500 kvm gjøres på nytt, forteller Olsen.

Bygges opp fra nytt

— Denne bygården er et godt eksempel på at det er vanskelig å vurdere omfanget på rehabiliteringsjobber. Det er først når jobben er i gang du får full oversikt over behovet, sier Christian Sørlundsengen, murmester og prosjektselger fasade i Weber.

Med såpass store skader som ble avdekket i Balders gate var det ikke noe alternativ å la bygningen fortsette å forfalle.

Det opprinnelige oppdraget handlet om å rehabilitere byggets balkonger. Men det viste seg raskt at vi her stod ovenfor en mye mer omfattende jobb.

Prosjektleder i Alliero, Roar Olsen.

Weber ble tidlig involvert i prosjektet, både som rådgiver og leverandør.

Her måtte først alt skadet materiale fjernes, for så å bygges opp igjen før Alliero kunne avslutte med en tresjiktspuss.

— Vi startet med å rense korrodert armering og påføre korrosjonsbeskyttelse for å hindre armeringsjernet fra å korrodere videre. Deretter ble alle hull i betongen tettet igjen med Weber Rep 25 på de vertikale flatene. På de horisontale flatene, altså balkongene, ble Weber Rep Flow benyttet til betongrehabilitering og montering av katodisk beskyttelse. Weber Rep Flow er strømåpen og passer derfor bra til reparasjoner og KB-anlegg.

Overflatebehandling i tre trinn

baldersgate403.jpg

For å sikre en slagregntett fasade anbefalte Sørlundsengen en tresjktspuss som avslutning.

Nettopp fordi slike prosjekter ofte byr på noen overraskelser er det viktig å skreddersy produktsammensetningen for hvert enkelt bygg. Alle Webers produkter harmonerer godt sammen, så her får sameiet en solid, ny fasade med lang levetid.

 

Slik ble de ulike pussproduktene kombinert i tre sjikt

  • Første sjikt: Weber grunnpuss KC. Denne biter seg fast i betongen så den sitter godt, i tillegg til at den gir god heft for videre produkter.
  • Andre sjikt: Deretter påføres Weber base 132 grovpuss som bygges opp til 10 mm tykkelse for å utjevne avvik og sørge for en rett og fin overflate.
  • Tredje sjikt: Sluttbehandlingen består av silikongrunningen Silco Paint, etterfulgt av gjennomfarget murpuss, Silco Render.

Ble ferdigstilt for få måneder siden

Selv om Alliero er en erfaren aktør innen restaurering, rehabilitering og vedlikehold av eiendom setter Olsen pris på rådene de har fått underveis.

Weber kjenner naturlig nok produktene sine best, så det har vært helt naturlig å involvere dem fra start i dette prosjektet. Vi opplever at de stiller opp og virkelig strekker seg for å både fungere som rådgiver og leverandør for kundene sine forteller Roar Olsen, Alliero.

Dersom sameiet ikke hadde tatt tak i dette nå, ville skadeomfanget bare vokst, og reparasjonskostnaden økt ettersom stadig større biter av betongen ville løsnet. Det går en gangvei rett utenfor bygget så med tiden kunne dette rett og slett blitt farlig.

Christian Sørlundsengen, Weber

Det nærmer seg slutten av prosjektet hvor Alliero har hatt mellom 10-15 mann engasjert..

— De to fasadene ble overlevert i slutten av februar og resultatet er blitt utrolig flott.