close-pop-up.svg
Nå er turen kommet Hovedfortet. Bygningen ble skadet under andre verdenskrig og har vært pusset opp flere ganger. – Noen steiner er løse og kan utgjøre en risiko for folk. Nå skal buene og pipefundamentene på toppen av taket gjenoppbygges.,
Oscarsborg festning i Oslofjorden har stått mot tyske invasjoner, men trenger
hjelp til å stå mot tidens tann.

Tekst og foto: Gaute B. Iversen
Byggeprosjekt
Oscarsborg festning
Utførende
Buer & Bratfoss AS.
Produktgruppe
Mørtel og fasade

Festningsanleggene på Kaholmene, Oscarsborg, har vært under oppussing gjennom mange år. Den eldste bygningen er fra ca. 1750, før festningen ble bygget. Flere hus er plukket helt fra hverandre og bygget opp igjen.

Hardt skadet

Nå er turen kommet Hovedfortet. Bygningen ble skadet under andre verdenskrig og har vært pusset opp flere ganger. – Noen steiner er løse og kan utgjøre en risiko for folk. Vi skal gjenoppbygge buene og pipefundamentene på toppen av taket, forteller Xhevdet Tahirukaj hos murmester Buer & Bratfoss AS. Opprinnelig var de mange pipene langs halvsirkelen over borggården høyere. – Vi har måttet lete i flere land for å få tak i teglstein som kan brukes. I utgangspunktet skal vi rengjøre og forsøke å gjenbruke så mye stein som mulig, men regner med å måtte komplettere med ny stein også, sier han. 

Kalkmørtler

Ved tidligere arbeider på bygget er det brukt forskjellige mørtler. Når buene nå skal plukkes helt ned og gjenoppbygges har forvalteren, Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, bestemt at det skal brukes naturlig hydraulisk kalkmørtel.

– Den hydrauliske kalkmørtelen er mer fleksibel og tåler mer bevegelse. Bygget er gammelt og beveger seg, derfor er det viktig at også de nye fugene tåler bevegelse uten at det sprekker opp, sier Camilla Sandem Dhelie, tidligere KAM Cultural Heritage i Weber.

Murerne i Buer og Bratfoss har lang erfaring med denne typen restaureringer. I tillegg til flere oppdrag på Oscarsborg Festning har de gjennomført store prosjekter på Akershus Festning, Akershus slott og Fredriksten Festning..

Vi skal gjenoppbygge buene og pipefundamentene på toppen av taket, forteller Xhevdet Tahirukaj hos murmester Buer & Bratfoss AS.

Xhevdet Tahirukaj

Murmester

Nasjonale Festningsverk

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har utarbeidet verneplaner for 14 av Norges store festningsanlegg. Målet med verneplanene er å sikre at den videre utvikling og aktivitet skjer i harmoni med ønsket om å verne festningene. Vernearbeidet bidrar til å øke festningenes tilgjengelighet. Weber leverer kalkmørtler til flere av anleggene. Kalkmørtlene er tilpasset de opprinnelige produktene mhp. bindemiddel og korning. Arbeidene består av total rekonstruksjon av natursteinsmurer, rekonstruksjon av teglkonstruksjoner og refuging av teglfasader. Alle festningsarbeider utføres i perioden april – august for optimale herdebetingelser.

Oscarsborg festning

  • Er en del av et større festningsverk med anlegg på Håøya, Kaholmene og fastlandet.
  • Senket i 1940 det tyske krigsskipet Blücher under invasjonen.
  • Dagens anlegg ble bygget ferdig på 1850-tallet.
  • Forvaltes i dag av Forsvarsbygg og er åpen for publikum.
  • Restaureringsarbeidet utføres av Buer & Bratfoss AS. 

Salgssjef Fasade/Mørtel, prosjekt, Weber