close-pop-up.svg
Innvendig er hallen vasket og støvbundet
Dette er det nye innslaget i kulturtilbudet i Tønsberg. Et tidligere mekanisk verksted er rehabilitert og dessuten fått et tilbygg.

Tekst og foto: Trond Opstad
Byggeprosjekt
Konsert- og teaterhallen Støperiet
Byggeår
2013
Utførende
Murarbeider: Entreprenørfirmaet Willy N. Andersen AS Arkitekt: Spir Arkitekter AS
Produktgruppe
Fasade, yttervegg og kjeller

Den populære konsert- og teaterhallen Støperiet er rehabilitert og bygget ut med toaletter og foaje slik at den kan brukes på permanent basis som kulturhus.

Tilbygget er lagt på hallens ene langside, slik at de nye støttefunksjonene får god kobling til det gamle bygget. Tilbyggets arkitektur fremstår som en motsats til den gamle mur-arkitekturen for å tydeliggjøre et skille mellom nytt og gammelt. Totalt har kulturhuset plass til 700 publikummere.

– Bygningen fra rundt 1890-tallet var i dårlig forfatning. Vi startet arbeidet med rehabilitering våren 2011. Den utvendige fasaden på ca 800 kvm var delvis ødelagt og mye måtte rives, forteller anleggsleder Fred Grøtnæs fra entreprenørfirmaet Willy N. Andersen AS. Firmaet ble etablert allerede i 1960 og utfører alle typer entreprenørtjenester. I 2000 vant bedriften Byggeprisen for best i landet.

– Bygningen fra rundt 1890-tallet var i dårlig forfatning. Vi startet arbeidet med rehabilitering våren 2011. Den utvendige fasaden på ca 800 kvm var delvis ødelagt og mye måtte rives,

Fred Grøtnæs

Entreprenørfirmaet Willy N. Andersen AS

Nødvendig med ekspertise

– Det viste seg at en tidligere pussutførelse hadde blitt gjort med for sementrik blanding. Dette skapte problemer. Da vi hugget ned gammel puss, ble mye teglstein ødelagt, og flere ulike utbedringsmetoder ble vurdert. På hovedfasaden nord, mot byen, ble all gammel puss fjernet og pusset på nytt. Sørveggen er flekkreparert. Hallen innvendig er vasket og støvbundet, forklarer Grøtnæs. Han påpeker at ved oppdrag som dette, er det viktig å ha ekspertise med på laget. – Vi har brukt Weber i 3-4 år nå. De har gode produkter. I dette rehabiliteringsprosjektet har vi dessuten arbeidet tett med Camilla i Weber.

Alle oppdrag er forskjellige. Derfor er det veldig betryggende å ha kompetanse tilgjengelig når man trenger den. Vi liker å ha det slik, sier Fred Grøtnæs. Dette er det nye innslaget i kulturtilbudet i Tønsberg. Et tidligere mekanisk verksted er rehabilitert og dessuten fått et tilbygg.