close-pop-up.svg
Gården fra 1875 er bygget delvis på en tømmerflåte og delvis på fjell. Det har ført til at setningene har vært ujevn og skapt sprekker og skjevheter i gården.
Etter nesten 150 år var bygården blitt skjev og fasaden preget av setningsskader. – Deler av fasaden er pigget ned, og mye er trukket på nytt.
Byggeprosjekt
Inkognitogata
Byggeår
1875
Utførende
ARKITEKT: Niels Stockfleth Darre Eckhoff - MURARBEID: Gårdeieren selv
Produktgruppe
Mørtel og fasade

Et kvartal bak Det kongelige slott i Oslo ligger Inkognitogata. Siden 1875 har gården i nummer 33 stått i et av de beste strøkene i Oslo. Som så mange andre bygårder bygget på den tiden er den bygget på en treflåte som ligger i leire, men deler av Inkognitogata 33 står også på fjell.

– Gjennom årene fikk gården ganske store setningsskader fordi den sto delvis på fjell. For noen år siden ble hele gården refundamentert med peler og utgravninger under gården, forteller Henriette Sletten fra Granitt & Betongvare AS som har vært rådgivere i fasaderehabiliteringen. Hun overtok prosjektet fra tidligere kollega Brage Welding som startet prosjektet sammen med Camilla Dhelie, tidligere KAM Cultural Heritage i Weber.

Kalkmørtler

Som ved oppussing av andre gamle bygårder er det viktig at det brukes kalkmørtler når fasaden pusses opp. Bruken av kalkmørtler harmonerer med de opprinnelige mørtlene som ble brukt ved bygging av gården, og slipper ut fuktighet fra veggen som gjør at fasaden holder seg bedre.

– Som følge av setningsskadene hadde deler av fasaden sprukket opp og på deler av bygget hadde den også løsnet. Det var helt nødvendig å gjøre noe, forteller hun.

Utsatt vedlikehold

RS8310__A7A0695.jpg

Huseieren utsatte mye av vedlikeholdet til bygget var stabilt og setningene stoppet. Det er i tillegg bygget påbygg i bakgården med ni etasjer. – Gårdeieren ønsket et best mulig resultat og ville derfor at huset var ferdig satt før det ble gjort noe med fasaden. Det har vært viktig for oss å videreføre detaljer og trekninger på fasaden, forteller Sletten. Hun sier at mange av vindustrekningene og andre utsmykninger på fasaden er utført på nytt etter mal og avstøpninger fra det som var på fasaden fra før.

– Gjennom årene fikk gården ganske store setningsskader fordi
den sto delvis på fjell. For noen år siden ble hele gården refundamentert med peler og utgravninger under gården, forteller Henriette Sletten fra Granitt & Betongvare AS.

Henriette Sletten

Tekst: Gaute B. Iversen Foto: Gaute B. Iversen og Morten Henden Aamot