Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kalkulasjoner

Leca Byggkalk er et redskap for å beregne Leca-forbruk på et prosjekt samt gi priser. Dette kan gjøres både av husbyggere/privatbrukere og våre forhandlere.

Vi har også andre kalkulasjonsverktøy som hjelper deg med beregninger - God fornøyelse!

Klikk på rubrikk til høyre så kan du velge kalkulasjon i dropdown menyen

 • Weber Ventiguard Extreme 
  Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.
 • Weber Ventiguard.
  Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.
 • Fiberpuss
  Kalkulasjonen beregner mengde materiale til en komplett overflatebehandling av all Leca utvendig over bakken med Weber Fiberpuss-system. Dette inkluderer puss og sluttbehandling. Vær oppmerksom på egne sokkelløsninger med Leca slemmemørtel de nederste 20-40 cm.

 • Gulv
  Mengden beregnes i tørt pulver. Forbruket av tørt pulver pr. m² er ca 1,7 kg pr. mm. Eksempelvis vil en gjennomsnittstykkelse på 10 mm gi et forbruk på ca 17 kg tørt pulver pr. m².

 • Våtrom.
  Kalkulasjonen beregner mengde materialer du trenger. Fyll inn antall kvadratmeter på gulv og vegg på badet ditt eller bruk kalkulatoren nederst på siden hvis du kun skal flislegge et gulv
 • Byggkalk
  Leca Byggkalk er et redskap for å beregne Leca-forbruk på et prosjekt samt gi priser. Dette kan gjøres både av husbyggere/privatbrukere og våre forhandlere. Leca Byggkalk i fornyet og moderne versjon. Nå også som iPad-app!
 • Fasadeblokk
  Kalkulasjonen beregner mengde materiale til en fasade bygget opp av Leca Fasadeblokk. Dette inkluderer blokk, forankring, puss og sluttbehandling.
  Fyll ut antall kvadratmeter veggflate, antall løpemeter hjørne (utvendige hjørner, og alle åpninger) og omkrets på bygg.

 • Leca Maxi Pipe.
  Leca Maxi Pipe er pipen for ildsteder med stor kapasitet og spesielt egnet for store gruepeiser og til fornyelse av gamle teglskorsteiner.
 • Leca Venti Pipe.
  Leca har én hovedanbefaling på pipe: Leca Venti Pipe. Med eller uten integrert ildsted. Pipa er spesielt egnet for lavenergiboliger hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet. Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring som løser problemet med tette hus og nok luft til ildstedet. Med denne kalkulatoren kan du beregne ditt materialbehov for en komplett Leca Venti Pipe.
 • Ringmur
  Kalkulasjonen beregner mengde materiale til en komplett Leca Ringmur. Dette inkluderer blokker, murmørtel, armering og slemmemørtel. Kalkulasjonen inkluderer ikke gulvkonstruksjonen samt gulv- og markisolasjon slik tegningene viser. Materiallisten baseres på utførelse med 10 mm mørtelfuger og et forbruk på 6 kg slemmemørtel pr m2. Fyll inn antall løpemeter ringmur og hvor mange utvendige- og innvendig hjørner bygget skal ha. Utfyllende beskrivelse på Leca Ringmur finner du i brosjyren og på løsningssidene. Send materiallisten til din lokale byggevareforhandler for et pristilbud.