Leca Ringmur - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Ringmur

Kalkulasjonen beregner mengde materiale til en komplett Leca Ringmur. Dette inkluderer blokker, murmørtel, armering og slemmemørtel. Kalkulasjonen inkluderer ikke gulvkonstruksjonen samt gulv- og markisolasjon slik tegningene viser. Materiallisten baseres på utførelse med 10 mm mørtelfuger og et forbruk på 6 kg slemmemørtel pr m2. Fyll inn antall løpemeter ringmur og hvor mange utvendige- og innvendig hjørner bygget skal ha. Utfyllende beskrivelse på Leca Ringmur finner du i brosjyren og på løsningssidene. Send materiallisten til din lokale byggevareforhandler for et pristilbud.

Klikk på rubrikk til høyre så kan du velge kalkulasjon i dropdown menyen

Velg type ringmur Begrepsforklaring
Ringmur hoyde 56cm Ringmur hoyde 70cm.jpg Begrepsforklaring
Leca Ringmur 70 cm Leca Ringmur 56 cm
  Antall meter ringmur meter
  Antall utvendige hjørner stk
  Antall innvendige hjørner stk
 
Leca Ringmur 70 cm
 
NOBB nr. Produkt Antall Enhet
10523777 Leca Såleblokk 33 cm 0 stk
50523673 Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX 0 stk
50523684 Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX 0 stk
50523616 Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX 0 stk
51045256 Leca Ringmursblokk LSX 25 cm 0 stk
51045275 Leca Ringmursblokk LSX 25 cm innvendig hjørne 0 stk
51045135 Leca Ringmursblokk LSX 25 cm utvendig hjørne 0 stk
10583961 Leca U-blokkarmering småpakke 5 * 4 m 0 m
46343273 Leca Fugearmering 18 mm småpakke 10 * 4 m 0 m
23387491 Laftestrimmel 90 mm 18 m 0 m
46030002 Weber Murmørtel M5 – 25 kg 0 sekker à 25 kg
40109217 Weber B20 0 sekker à 25 kg
50410636 Weber Grå Slemming 0 sekker à 20 kg
     
  • Massene er i henhold til inngitte data og teoretisk forbruk. Materialbehovet må kontrolleres og avregnes av utførende i henhold til faktisk leveranse og forbruk.
  • Weber kan ikke ta ansvar for avvik i henhold til medgåtte materialer.
  • Beregnet materialliste tar ikke hensyn til forpakningsstørrelse.