Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Venti Pipe

Leca har én hovedanbefaling på pipe: Leca Venti Pipe. Med eller uten integrert ildsted.

Klikk på rubrikk til høyre så kan du velge kalkulasjon i dropdown menyen

Passer til de aller fleste bruksområder og ildsteder

Vi har flere piper, men Leca Venti Pipe er vårt hovedprodukt og passer til de aller fleste bruksområder og ildsteder. Pipa er også riktig valg for lavenergi- og passivhusboliger hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet. Leca Venti Pipe er et "lukket" system for vedfyring som løser problemet med tette hus og nok luft til ildstedet. Med denne kalkulatoren kan du beregne ditt materialbehov for en komplett Leca Venti Pipe.

Vi kan også levere Odin - som er pipe og ildsted i ett, dvs en Venti Pipe med integrert ildsted. Hvis du velger denne løsningen beregner kalkulatoren hvor mye pipedeler du trenger til denne spesialløsningen - i tillegg til selve Odin ildstedet.

Prinsippskisse for bestemmelse av effektiv høyde og pipas høyde over tak. Se SINTEF Byggforsk sitt byggedetaljblad 552.135

Komplett Leca Venti Pipe Komplett Leca Venti Pipe for montering over Odin konsept
Komplett Leca Venti Pipe Komplett Leca Venti Pipe for montering over Odin konsept
  Leca Venti Pipe - Total pipehøyde m (flervalg)
  Antall meter slemming
(beregner puss på pipens 4 sider i angitt lengde)
m (inntasting)
  Antall meter pussbehandling
(beregner puss på pipens 4 sider i angitt lengde)
m (inntasting)
 
NOBB nr. BEREGNET RESULTAT Antall
41856901 Pipehatt 1 stk Help
41856897 Toppbeslag 1 stk Help
21150891 Forlenger for heltekkende pipebeslag stk Help
21658034 Heltekkende pipebeslag stk Help
10586113 Pipebeslag med formbart fotstykke stk Help
10586105 Pipebeslag for papptak stk Help
47704224 Innerrør med røykinnføring 50 cm Ø 180 mm stk Help
47704194 Innerrør høyde 25 cm 1 stk Help
47704186 Innerrør høyde 50 cm 13 stk Help
10586147 lldfast masse 3 stk Help
46124154 Leca Venti pipeelement 31 stk Help
47704205 Innerrør høyde 25 cm uisolert 1 stk Help
47704213 Innerrør høyde 50 cm uisolert med sotluke 1 stk Help
46124146 Sotlukeelement 1 stk Help
41856757 sokkelelement 1 stk Help

46030002 Weber Murmørtel M5 – 25 kg 3 stk Help
10583920 Weber grå slemming 25 kg sekk 1 stk Help
40109696 Weber.base KC 35/65 25 kg sekk 7 stk Help

  Omtrentlig vekt på bestillingen 1350 kg
  Omtrentlig antall paller 3 stk
     
  • Massene er i henhold til inngitte data og teoretisk forbruk. Materialbehovet må kontrolleres og avregnes av utførende i henhold til faktisk leveranse og forbruk.
  • Weber kan ikke ta ansvar for avvik i henhold til medgåtte materialer.
  • Beregnet materialliste tar ikke hensyn til forpakningsstørrelse.