Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Miljø

Weber er sertifisert etter Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004, og arbeider bevisst og kontinuerlig for å forbedre vår virksomhet på alle områder som relaterer seg til miljøet.

Her på våre nettsider vil du finne en oppsamling av miljørapporter og -fakta om vår virksomhet og våre produkter. Du vil også kunne lese om våre ambisjoner på miljøområdet; produksjon, transport /logistikk, avfallshåndtering og energi. 

Informasjon om Leca sine produkter finner du på www.leca.no

Kvalitet og miljø

Weber er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap og har et integrert ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

HMS - politikk for Weber Norge
Kvalitetspolitikk for Weber Norge

Sertifikatene for ISO 9001 og ISO 14001 er utstedet av KONTROLLRÅDET - www.kontrollbetong.no

Produksjon

Det er i bruksfasen et bygg bruker mest energi og belaster miljøet mest. Produksjonsfasen utgjør ofte mindre enn 10% av den totale miljøbelastningen.

De tunge materialene, mur- og betong, er energikrevende i produksjons­prosessen. Men pga sin bestandighet (lang levetid og lite vedlikehold), kombinert med gode muligheter for gjenbruk, kommer murverk svært godt ut i en livsløpsbetraktning. De lever lenge, krever lite vedlikehold, er fukt- og råtebestandige, brenner ikke og har et stort gjenbrukspotensiale. I tillegg kan riktig utnyttelse av de tunge materialenes termiske egenskaper gi en betydelig reduksjon av byggets energibehov i driftsfasen.