Miljø - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Miljø

Weber er sertifisert etter Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004, og arbeider bevisst og kontinuerlig for å forbedre vår virksomhet på alle områder som relaterer seg til miljøet.

Her på våre nettsider vil du finne en oppsamling av miljørapporter og fakta om vår virksomhet og våre produkter. Du vil også kunne lese om våre ambisjoner på miljøområdet; produksjon, transport /logistikk, avfallshåndtering og energi. 

Kvalitet & Miljø

Weber er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap og har et integrert ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015(miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

HMS - politikk for Weber Norge
Kvalitetspolitikk for Weber Norge

Grønt Punkt Norge

Weber (Saint-Gobain Byggevarer AS) er medlem av Grønt Punkt Norge, og deltar gjennom dette på næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasjen vi sender ut på markedet. Som deltager i denne returordningen er vi med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet. Takk for at du også bidrar ved at du kildesorterer!

Renas

Weber (Saint-Gobain Byggevarer AS) er medlem av returordningen RENAS  som er landets ledende EE-returselskap som samler inn og behandler EE-avfall. Gjennom vårt medlemskap i RENAS sørger vi for å oppfylle EE-forskriftens krav om effektiv og forsvarlig sluttbehandling av EE-produkter.

Produksjon

Det er i bruksfasen et bygg bruker mest energi og belaster miljøet mest. Produksjonsfasen utgjør ofte mindre enn 10% av den totale miljøbelastningen.
De tunge materialene, mur- og betong, er energikrevende i produksjons­prosessen. Men pga sin bestandighet (lang levetid og lite vedlikehold), kombinert med gode muligheter for gjenbruk, kommer murverk svært godt ut i en livsløpsbetraktning. De lever lenge, krever lite vedlikehold, er fukt- og råtebestandige, brenner ikke og har et stort gjenbrukspotensiale. I tillegg kan riktig utnyttelse av de tunge materialenes termiske egenskaper gi en betydelig reduksjon av byggets energibehov i driftsfasen.

Miljøhefte - miljø, mur og betong

Dette heftet er utgitt av www.byggutengrenser.no som er samarbeidsorganet for mur- og betongbransjen i Norge. 

Informasjon om Leca sine produkter finner du på www.leca.no