Miljøgiftslisten A20 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

A20 Listen

De aller fleste Weber produkter inneholder ikke materialer som er i konflikt med Miljøgiftslisten A20. Unntaket er 4 produkter. Mer informasjon finner du under.

GENERELT OM WEBER-PRODUKTER OG BREEAM-NOR A20 MILJØGIFTSLISTE

BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på BREEAM-NOR A20 miljøgiftsliste. Weber har gjennomgått alle våre produkter som selges i Norge, og her finner du en bekreftelse fra Weber om våre produkter og A20-listen. For våre epoxy-produkter har vi lagt ut noe tilleggsinformasjon knyttet til stoffet Bisfenol-A nedenfor.

Webers Epoxy-Produkter og Breeam A20 Miljøgiftsliste

Ut fra hensyn til miljø bør man velge produkter uten epoxy der det lar seg gjøre. Bisfenol-A er et stoff som står på myndighetenes Prioritetsliste og bør derfor unngås. Bisfenol-A er ett av inngangsstoffene i produksjon av våre epoxprodukter, men finnes ikke i ren form i de ferdige produktene  Fordi ren bisfenol-A  ikke finnes i det ferdige produktet kommer ikke våre produkter i konflikt med BREEAMs Miljøgiftliste A20.

Weber og A20-listen

Nesten alle Webers produkter oppfyller kravene i forhold til A20-listen. Unntaket er noen få produkter som er listet under, men vi jobber kontinuerlig med å substituere disse produktene med like gode og mer miljøvennlige alternativer.

Forslag til søknadsskjema

Dersom man ønsker å bruke et epoxy-produkt på et BREEAM-prosjekt må man gjøre en vurdering av saken og diskutere dette med prosjektet. Weber har laget et forslag til et søknadsskjema til slike formål. Det finner du her

For mer informasjon om disse produktene, se oversikten på produktdatablad. Ved spørsmål om disse produktene kan du kontakte Weber på telefon 22 88 77 00.