Breeam-NOR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

BREEAM-NOR

Et helhetlig miljøklassifiseringssystem av bygg. BREEAM-NOR er en internasjonal frivillig og markedsdreven miljøklassifisering av bygg. En versjon tilpasset Norge, kalt BREEAM-NOR, ble lansert i september 2011. 

  • Webers løsning presenterer Webers produkter vurdert ut fra de enkelte kapitlene i BREEAM-manualen, samt hvordan produktene kan bidra til å oppnå poeng i BREEAM. Ved å søke på enten Webers produktområder eller BREEAM-kapitlene får man frem relevant dokumentasjon til BREEAM.